Zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania

Projekt unijny

Temat: Zakup serwerów oraz oprogramowania jako niezbędny element rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Tytuł projektu:

„Zakup serwerów oraz oprogramowania jako niezbędny element rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa.”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Wydatki kwalifikowane projektu: 772 493,56 PLN
Dofinansowanie: 656 619,52 PLN
Data podpisania umowy: 4 luty 2021 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest zakup specjalistycznego oprogramowania oraz serwerów, umożliwiających pozyskanie nowych umiejętności przez pracowników działu MSP wnioskodawcy, narażonych na brak aktywności w czasie pandemii. Częścią działalności naszego przedsiębiorstwa jest obsługa firm z sektora usług typu gastronomia, hotelarstwo, szeroko rozumiane usługi dla ludności w zakresie obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń elektronicznych, typu krajalnice, itp. Wnioskodawca planuje zakup niezbędnego oprogramowania w celu:

 • opracowania nowych produktów i usług dla ww. branż,
 • zdalnego kontaktu z klientami,
 • nabycia przez pracowników sektora MSP umiejętności związanych ze zdalną obsługą klientów i urządzeń,
 • przygotowania przedsiębiorstwa na pracę zdalną bez ograniczeń, na które firma napotkała w ostatnim czasie podczas pandemii

W związku z wycofaniem się Wykonawcy z podpisania umowy, Kotrak S.A. ponownie zamieszcza w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu IT, tj. serwerów wraz z oprogramowaniem.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74656?sekcja=ogloszenie

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą.

W związku z wycofaniem się Wykonawcy z podpisania umowy, Kotrak S.A. ponownie zamieszcza w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu IT, tj. serwerów wraz z oprogramowaniem.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74656?sekcja=ogloszenie

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą.

Zapytanie ofertowe nr 2 z dn. 18 października 2021 zostało rozstrzygnięte.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74656?sekcja=oferty

W związku z realizacją projektu pt. Zakup serwerów oraz oprogramowania jako niezbędny element rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa nr WND-RPSL.03.02.00-24-03G6/20-007 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, nr umowy o dofinansowanie: UDA – RPSL.03.02.00-24-03G6/20-00 z dn. 04 lutego 2021 roku, na stronach bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  ukazało się zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy oprogramowania.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/98952

 Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą.

W związku z realizacją projektu pt. Zakup serwerów oraz oprogramowania jako niezbędny element rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa nr WND-RPSL.03.02.00-24-03G6/20-007 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, nr umowy o dofinansowanie: UDA – RPSL.03.02.00-24-03G6/20-00 z dn. 04 lutego 2021 roku, oraz po anulowaniu postępowania z dn. 16 marca 2022 roku, na stronach bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  ukazało się zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy oprogramowania.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/100226?sekcja=ogloszenie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Informujemy, że zapytanie ofertowe dot. powyższego zapytania ofertowego zostało rozstrzygnięte, a szczegóły znajdują się w informacji na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/100226?sekcja=oferty

Zamawiający wybrał ofertę KOMA NORD Sp z o.o. z Gdyni, której wartość brutto wynosi 161 400,60 brutto PLN, (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych i sześćdziesiąt groszy)

Przeczytaj na naszym blogu

usługi IT
23 października 2020

Kotrak S.A. otrzymał certyfikat ISO 9001:2015 – Co to oznacza dla naszej firmy i Klientów?

Miło nam poinformować, że w tym miesiącu oficjalnie firmie Kotrak S.A., został przyznany certyfikat ISO 9001:2015. Jego zdobycie potwierdza zgodność naszych usług z międzynarodową normą określającą wymagania w zakresie zarządzania jakością. Co to oznacza dla nas i naszych Klientów, dowiecie się z wywiadu przeprowadzonego z Maciejem Westfalem (Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością w Kotrak S.A. ) oraz Tomaszem Grelą (Konsultantem BiuroNorma Sp. z o.o.).

CZYTAJ WIĘCEJ
usługi IT
28 maja 2020

Co obejmuje kompleksowa obsługa informatyczna firm w Kotrak?

Zakup oprogramowania lub zlecenie stworzenia dedykowanego systemu to decyzja, którą podejmujesz w oparciu o doświadczenie oraz jakość oferty firmy IT. W dzisiejszym artykule zaprezentujemy, jak wygląda ścieżka klienta w Kotrak i jak ważną rolę odgrywa w niej zapewnienie wysokiej jakości obsługi IT oraz opieki nad klientem.

CZYTAJ WIĘCEJ
asysta techniczna, CSI, usługi IT
7 lutego 2020

Service Level Agreement SLA – co to jest ?

Termin Service Level Agreement SLA coraz częściej pojawia się ofertach firm IT i bywa prezentowany w kontekście szybkich czasów reakcji. Jednak pod tym tajemniczym skrótem kryje się o wiele szersze znaczenie, będące dla klienta gwarancją otrzymania pomocy ze strony asysty, jak również formą zabezpieczenia prawnego dla usługodawców. Czas zatem przyjrzeć się mu bliżej i odpowiedzieć na pytanie: co to jest SLA?

CZYTAJ WIĘCEJ

Chcesz wspólnie z nami zrealizować projekt unijny?

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.