Zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania

Projekt unijny

Temat: Zakup serwerów oraz oprogramowania jako niezbędny element rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Tytuł projektu:

„Zakup serwerów oraz oprogramowania jako niezbędny element rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa.”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Wydatki kwalifikowane projektu: 772 493,56 PLN
Dofinansowanie: 656 619,52 PLN
Data podpisania umowy: 4 luty 2021 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest zakup specjalistycznego oprogramowania oraz serwerów, umożliwiających pozyskanie nowych umiejętności przez pracowników działu MSP wnioskodawcy, narażonych na brak aktywności w czasie pandemii. Częścią działalności naszego przedsiębiorstwa jest obsługa firm z sektora usług typu gastronomia, hotelarstwo, szeroko rozumiane usługi dla ludności w zakresie obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń elektronicznych, typu krajalnice, itp. Wnioskodawca planuje zakup niezbędnego oprogramowania w celu:

  • opracowania nowych produktów i usług dla ww. branż,
  • zdalnego kontaktu z klientami,
  • nabycia przez pracowników sektora MSP umiejętności związanych ze zdalną obsługą klientów i urządzeń,
  • przygotowania przedsiębiorstwa na pracę zdalną bez ograniczeń, na które firma napotkała w ostatnim czasie podczas pandemii

W związku z wycofaniem się Wykonawcy z podpisania umowy, Kotrak S.A. ponownie zamieszcza w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu IT, tj. serwerów wraz z oprogramowaniem.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74656?sekcja=ogloszenie

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą.

W związku z wycofaniem się Wykonawcy z podpisania umowy, Kotrak S.A. ponownie zamieszcza w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu IT, tj. serwerów wraz z oprogramowaniem.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74656?sekcja=ogloszenie

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą.

Zapytanie ofertowe nr 2 z dn. 18 października 2021 zostało rozstrzygnięte.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74656?sekcja=oferty

W związku z realizacją projektu pt. Zakup serwerów oraz oprogramowania jako niezbędny element rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa nr WND-RPSL.03.02.00-24-03G6/20-007 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, nr umowy o dofinansowanie: UDA – RPSL.03.02.00-24-03G6/20-00 z dn. 04 lutego 2021 roku, na stronach bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  ukazało się zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy oprogramowania.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/98952

 Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą.

W związku z realizacją projektu pt. Zakup serwerów oraz oprogramowania jako niezbędny element rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa nr WND-RPSL.03.02.00-24-03G6/20-007 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, nr umowy o dofinansowanie: UDA – RPSL.03.02.00-24-03G6/20-00 z dn. 04 lutego 2021 roku, oraz po anulowaniu postępowania z dn. 16 marca 2022 roku, na stronach bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  ukazało się zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy oprogramowania.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/100226?sekcja=ogloszenie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Informujemy, że zapytanie ofertowe dot. powyższego zapytania ofertowego zostało rozstrzygnięte, a szczegóły znajdują się w informacji na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/100226?sekcja=oferty

Zamawiający wybrał ofertę KOMA NORD Sp z o.o. z Gdyni, której wartość brutto wynosi 161 400,60 brutto PLN, (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych i sześćdziesiąt groszy)

Przeczytaj na naszym blogu

usługi IT
23 października 2020

Kotrak S.A. otrzymał certyfikat ISO 9001:2015 – Co to oznacza dla naszej firmy i Klientów?

Miło nam poinformować, że w tym miesiącu oficjalnie firmie Kotrak S.A., został przyznany certyfikat ISO 9001:2015. Jego zdobycie potwierdza zgodność naszych usług z międzynarodową normą określającą wymagania w zakresie zarządzania jakością. Co to oznacza dla nas i naszych Klientów, dowiecie się z wywiadu przeprowadzonego z Maciejem Westfalem (Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością w Kotrak S.A. ) oraz Tomaszem Grelą (Konsultantem BiuroNorma Sp. z o.o.).

CZYTAJ WIĘCEJ
usługi IT
28 maja 2020

Co obejmuje kompleksowa obsługa informatyczna firm w Kotrak?

Zakup oprogramowania lub zlecenie stworzenia dedykowanego systemu to decyzja, którą podejmujesz w oparciu o doświadczenie oraz jakość oferty firmy IT. W dzisiejszym artykule zaprezentujemy, jak wygląda ścieżka klienta w Kotrak i jak ważną rolę odgrywa w niej zapewnienie wysokiej jakości obsługi IT oraz opieki nad klientem.

CZYTAJ WIĘCEJ
asysta techniczna, CSI, usługi IT
7 lutego 2020

Service Level Agreement SLA – co to jest ?

Termin Service Level Agreement SLA coraz częściej pojawia się ofertach firm IT i bywa prezentowany w kontekście szybkich czasów reakcji. Jednak pod tym tajemniczym skrótem kryje się o wiele szersze znaczenie, będące dla klienta gwarancją otrzymania pomocy ze strony asysty, jak również formą zabezpieczenia prawnego dla usługodawców. Czas zatem przyjrzeć się mu bliżej i odpowiedzieć na pytanie: co to jest SLA?

CZYTAJ WIĘCEJ

Chcesz wspólnie z nami zrealizować projekt unijny?

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 (32) 35 12 715


    Przeczytaj całą treść zgody...