Klauzule informacyjne:

  1. Administratorem zebranych danych osobowych jest KOTRAK S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą
    w Katowicach przy ul. Parczewskiego 25.2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) w celu przeprowadzenia rekrutacji na konkretne stanowisko aplikacyjne.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji konkretnego procesu rekrutacji do którego aplikujesz.
  3. Dane osobowe przechowywane będą do dnia 31.12.2021., chyba, że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.
  4. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
    w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając maila na adres: praca@kotrak.com

Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.