Kotrak e-pracownik

Skorzystaj z ułatwienia w zarządzaniu pracownikami i skomunikuj ze sobą użytkowników systemu!

Umów bezpłatną konsultację
System e-pracownik do komunikacji online z pracownikami

System e-pracownik do komunikacji online z pracownikami

Kotrak e-pracownik usprawnia pracę działu kadr i kierowników zakładów produkcyjnych, a także polepsza komunikację z pracownikami. Aplikacja umożliwia mobilne zarządzanie czasem pracy personelu i zarządzanie sprawami pracowniczymi takimi jak udzielanie urlopów, rozliczanie nadgodzin czy delegacji, a także prowadzenie czytelnej ewidencji czasu pracy. Wprowadzenie spersonalizowanego systemu E-pracownik oznacza szybszą i prostszą komunikację z pracownikiem, online – bez konieczności bezpośredniego kontaktu z działem kadr czy księgowością, bez papierowych dokumentów.

Najważniejsze zalety Kotrak e-pracownik:

Najważniejsze zalety Kotrak e-pracownik:

 • umożliwia efektywne zarządzanie pracą – system pozwala na planowanie czasu pracy, upraszcza prowadzenie ewidencji rzeczywistego czasu pracy i nieobecności pracowników, zarządzanie delegacjami pracowników, zarządzanie wnioskami urlopowymi, zarządzanie podwykonawcami, ich czasem pracy i późniejszym rozliczeniem do faktury,
 • daje bieżący wgląd w informacje pracownicze – program pozwala na wygodny dostęp do informacji pracowniczych w panelu pracownika,
 • responsywność – oprogramowanie wspierające procesy zarządzania kadrami skaluje się do mniejszych urządzeń i umożliwia komunikację z wykorzystaniem telefonu komórkowego,
 • webowy interfejs – zaletą systemu jest to, że uruchomisz go na każdym komputerze bez konieczności instalacji,
 • integrowalność – np. z aplikacją Comarch ERP Optima lub Symfonia ERP, aplikacją do rejestracji czasu pracy.
Najważniejsze funkcjonalności Kotrak e-pracownik

Najważniejsze funkcjonalności Kotrak e-pracownik

Aplikacja Kotrak do zarządzania pracownikami umożliwia między innymi:

 • zarządzanie personelem: dodawanie nowych pracowników i podwykonawców do systemu oraz tworzenie zespołów,
 • zarządzanie urlopami pracowników,
 • powiązanie indywidualnego trybu pracy z każdym z pracowników, wraz z opcją ustalania elastycznego czasu pracy,
 • generowanie harmonogramów, wraz z możliwością wprowadzania masowych modyfikacji dla całych zespołów,
 • rozliczanie pracowników względem planu pracy (wypłata lub wybranie nadgodzin), wraz z walidacją w oparciu o długość okresów rozliczeniowych konkretnych pracowników,
 • przygotowywanie grafików dla wszystkich zmian pracowniczych, wraz z ich walidacją,
 • dostęp do informacji pracowniczych (np. wgląd w informację o liczbie dni urlopu do wykorzystania, kalendarz nieobecności), możliwość rozliczenia delegacji, powiadomienia o wygasających uprawnieniach lub szkoleniu BHP,
 • wgląd w listę obecności pracowników na podstawie odbić w RCP,
 • prowadzenie korespondencji pomiędzy pracownikami a działem kadr, księgowością lub kierownikiem zespołu. System umożliwia udostępnianie załączników, np. takich jak elektroniczne wnioski.

Skutecznie zarządzaj informacjami o pracownikach!

Bezpłatnie skonsultuj się z naszym ekspertem

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

Gdzie sprawdzi się system Kotrak e-pracownik?

support Lean Manufacturing activities
w firmach z branży produkcyjnej
Usprawnienie pracy pracowników
w firmach zatrudniających podwykonawców
asysta techniczna
w firmach pracujących zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie
Wyznaczanie tras kierowcom
w firmach wielooddziałowych
production planning and management
w firmach z pracą zmianową
Kotrak e-pracownik i integracje z innymi systemami

Kotrak e-pracownik i integracje z innymi systemami

Kotrak e-pracownik integruje się z innymi aplikacjami, dzięki czemu wymiana informacji odbywa się bez nakładu pracy człowieka. Nasz dedykowany system e-pracownik może pobierać z oraz wysyłać dane do:

 • systemu ERP (np. takiego jak oprogramowanie Comarch ERP Optima czy Symfonia ERP) – e-pracownik pobiera dane o pracownikach z systemu ERP takie jak: imię i nazwisko pracownika, jego lokalizacja, limity urlopowe, wymiar czasu pracy, daty obowiązywania umowy, daty obowiązywania uprawnień, itd.). Dzięki temu kierownik ma kontrolę nad najważniejszymi aspektami – może w e-pracowniku na przykład elektronicznie udzielić urlopu, pilnować daty wygaśnięcia uprawnień pracownika, nadzorować L4,
 • aplikacji do rejestracji czasu pracy pracownika (RCP, np. taki jak Axapta),
 • innych dedykowanych aplikacji.

Skutecznie zarządzaj informacjami o pracownikach!

Bezpłatnie skonsultuj się z naszym ekspertem

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

Kotrak e-pracownik - pulpit pracownika oraz kierownika

Kotrak e-pracownik - pulpit pracownika oraz kierownika

Aplikacja e-pracownik jest zbudowana z dwóch części: panelu pracownika oraz panelu kierownika.

Kierownik zespołu dzięki systemowi e-pracownik może mieć wgląd w listę pracowników (pobraną np. z programów Comarch ERP lub oprogramowania Symfonia ERP), a następnie stworzyć zespoły i przypisać do nich harmonogramy pracy. Dla zespołów można generować harmonogramy.

Przygotowanie grafiku w firmach produkcyjnych znacznie ułatwia opcja serii czasu pracy. Jest to cykliczna sekwencja, która powtarza się na planie pracy. Grafik umożliwia grupowe ustawianie dnia wolnego dla wszystkich pracowników oraz grupowe przypisanie tej samej zmiany dla wszystkich pracowników w danym zespole.

Kolejne ułatwienie dotyczy firm ze zmianowym czasem pracy. Na karcie pracy każdego pracownika istnieje możliwość wskazywania różnych trybów pracy poszczególnych pracowników, np. biurowy (8.00-16.00), zmianowy, z akceptacją pracy w godzinach nocnych, z elastycznym czasem pracy (z ustaleniem odchylenia przed planowaną godziną i po planowanej godzinie).

System umożliwia walidowanie harmonogramu również w oparciu o różną długość okresów rozliczeniowych u poszczególnych pracowników (niektórzy mają miesięczny, a inni np. półroczny; część godzin mogą wypracowywać szybciej, a potem odbierać nadgodziny przez resztę czasu). Okres rozliczeniowy można ustawić dla całego zespołu taki sam, lub zmieniać go indywidualnie dla różnych pracowników. Zarejestrowanie czasu pracy pozwala na rozliczenie pracownika w danym miesiącu i pozwala na wygenerowanie plików z odchyleniami od planu pracy personelu.

E-pracownik Kotrak umożliwia również rozliczenie podwykonawców firmy. Dla nich, dokładnie tak samo jak dla pozostałych pracowników, też można utworzyć grupy. Dodatkowo można wygenerować raporty dotyczące czasu pracy i na tej podstawie weryfikować faktury za wykonaną pracę. Kolejną ważną funkcją e-pracownika jest to, że pozwala on także na wygodne zarządzanie urlopami pracowników, ich delegacjami i rozliczeniami delegacji.

Co istotne, program umożliwia zarządzanie czasem pracy (planowanie i rozliczanie czasu pracy, zarządzanie zadaniami pracowników) każdemu pracownikowi – nawet temu, który nie jest użytkownikiem systemu. Jeśli chodzi o dostęp pracowników do aplikacji, należy założyć im konto z poziomu kart pracy. Aplikacja umożliwia nadanie uprawnień użytkownikom indywidualnie lub grupowo, co jest sporym ułatwieniem, gdy większej liczbie użytkowników zakładamy konto jednocześnie.

Panel pracownika umożliwia wgląd w swoje ogólne dane, listę wniosków urlopowych pracowników, limit urlopu (zsynchronizowany z Symfonii), ma możliwość złożenia wniosku urlopowego online, podglądu informacji o czasie trwania L4, dniach, kiedy był wybrany urlop, wyników badań BHP. Na liście mogą się także wyświetlać powiadomienia o wygasających uprawnieniach danego pracownika.

Dodatkowo system umożliwia pracownikowi dodanie wniosku o wysłanie go w delegację. Kierownik może wniosek zaakceptować lub odrzucić, jeśli np. brakuje jakichś dokumentów. Wniosek także rozlicza się w Kotrak e-pracownik: pracownik uzupełnia informacje o kosztach, dodaje załączniki, natomiast kierownik akceptuje koszty (lub zgłasza uwagi i cofa rozliczenie do edycji przez pracownika). Następnie delegacja jest rozliczana przez księgowość.

Kotrak e-pracownik umożliwia dodatkowo prowadzenie korespondencji, z opcją dodawania załączników. Czat służy do komunikacji pracowników z działem kadr, księgowością lub kierownikiem.

Poznaj bliżej aplikację do zarządzania pracownikami!

Bezpłatnie skonsultuj się z naszym ekspertem

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

Poznaj inne rozwiązania dla działu kadr:

Comarch ERP Optima Kadry i Płace

Kompleksowe wsparcie w zakresie działań kadrowo-płacowych. Pracuj zawsze zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.

Sprawdź

Comarch HRM

Efektywnie zarządzaj pracownikami. Monitoruj plany działań, czas pracy oraz urlopy i zwolnienia lekarskie w firmie.

Sprawdź

Comarch TNA

Efektywnie rejestruj czas pracy i zarządzaj działaniami w firmie. Korzystaj z nowoczesnych urządzeń RCP.

Sprawdź

Usprawnij procesy kadrowe
w swojej firmie!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.