Comarch e-Sprawozdania

Bądź zawsze na bieżąco z przepisami prawnymi. Sprawnie przygotuj sprawozdania
i szybko zweryfikuj błędy z aplikacją e-Sprawozdania Finansowe.

Umów bezpłatną konsultację

Aplikacja e-Sprawozdania finansowe Comarch:

 • umożliwia sporządzenie sprawozdania finansowego w formie elektronicznej w formacie XML,
 • weryfikuje poprawność elektronicznych sprawozdań finansowych i od razu informuje o ewentualnych błędach,
 • jest niezależna od posiadanego oprogramowania finansowo-księgowego – nie musisz posiadać systemu z rodziny Comarch ERP,
 • pozwoli Ci opracować sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 • jest stale aktualizowana przez producenta i dostosowywana do potrzeb,
 • występuje zarówno w wersji stacjonarnej, jak i w chmurze,
 • integruje się z systemami Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL, Comarch ERP Enterprise i Comarch ERP Altum,
 • może pobierać informacje zarówno z systemów Comarch ERP, jak i z innych systemów ERP (po stworzeniu integracji), z arkusza excel, z pliku JPK_KR lub poprzez ręczne wpisanie danych,
 • umożliwia wydruk e-sprawozdania lub eksport pliku do różnych formatów (m.in. PDF lub Word),
 • wspiera pracę Biur Rachunkowych.

Jakie są możliwości w programie Comarch e-Sprawozdanie?

Aplikacja e-Sprawozdania finansowe Comarch umożliwia Ci stworzenie oraz edycję:

wprowadzenia do e-sprawozdania finansowego
bilansu (oddzielnie aktywa i pasywa)
rachunków zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)
zestawienia zmian w kapitale własnym
rachunku przepływów pieniężnych
kalkulacji podatku dochodowego
pozostałych not i objaśnień

Aplikacja Comarch daje możliwość wygenerowania sprawozdania finansowego dla:

 • jednostek innych (załącznik nr 1 do UoR),
 • jednostek małych (załącznik nr 5 do UoR),
 • jednostek mikro (załącznik nr 4 do UoR),
 • jednostek NGO (załącznik nr 6 do UoR),
 • skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Najważniejsze funkcjonalności aplikacji Comarch e-Sprawozdania:

 • tworzenie, zarządzanie, sprawdzanie poprawności i czytanie sprawozdań finansowych,
 • zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod e-sprawozdaniem finansowym,
 • budowa sprawozdania na podstawie obrotówki z analizą danych księgowych,
 • dodawanie załączników do aplikacji, np. uchwały o podziale wyniku, sprawozdania z badania biegłego rewidenta,
 • generowanie sprawozdań finansowych w oparciu ubiegłoroczne sprawozdanie,
 • analiza kondycji finansowej firmy,
 • zarządzanie dokumentacją sprawozdawczą obsługiwanych firm przez Biura Rachunkowe.

Dowiedz się więcej o e-Sprawozdaniach finansowych Comarch!

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

E-sprawozdania finansowe muszą złożyć te spółki, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Akceptacja wspólników lub akcjonariuszy jest konieczna do uzyskania w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od daty dnia bilansowego. W ciągu kolejnych 15 dni e-sprawozdanie finansowe musi już trafić do KRS. 

Przykładowo: 

 • firma ustala dzień bilansowy na 31 grudnia, 
 • akceptacja e-sprawozdania musi nastąpić do 30 czerwca, 
 • ostatecznym terminem na złożenie e-sprawozdania finansowego jest 15 lipca. 

Comarch e-Sprawozdania jest zgodna z systemami ERP różnych producentów, dzięki czemu nie musisz martwić się dostosowaniem jej do posiadanego oprogramowania, ani posiadać oprogramowania Comarch ERP. 

Aplikacja sprawozdania finansowe Comarch spełnia wymagania Ministerstwa Finansów w zakresie przesyłania elektronicznej formy sprawozdania, wraz z podpisem elektronicznym. E-Sprawozdanie przygotowane z pomocą Comarch e-Sprawozdania jest ustrukturyzowane, to znaczy jest plikiem XML. 

W zakładce “Wprowadzenie do sprawozdania finansowego” znajdziesz rozwijalną listę z niezbędnymi informacjami, zgodnie ze schematem. 

Aplikacja e-Sprawozdania finansowe Comarch daje Ci także możliwość dodania kolejnych linii sprawozdawczych do zestawień. Takie dodatkowe pozycje uszczegółowiające mogą okazać się konieczne do prawidłowego złożenia e-sprawozdania. 

Linie sprawozdawcze w programie do obsługi sprawozdań finansowych możesz dodać poprzez dwie funkcje: 

 • “dodaj równoległą pozycję”, 
 • “dodaj podpozycję”. 

Comarch e-Sprawozdania finansowe wyświetla w formie drzewa główne zestawienia liczbowe e-sprawozdania finansowego. Znajdziesz tam bilans (z podziałem na aktywa i pasywa), rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, a także zestawienie zmian w kapitale własnym. 

Zestawienie liczbowe w aplikacji do przygotowania sprawozdania finansowego można wyświetlać w dwóch wariantach: 

 • pełne zestawienie informacji, włącznie z nieuzupełnionymi pozycjami, 
 • po zaznaczeniu parametru “ukryj puste wiersze” wyświetla się całe zestawienie. 

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania daje nam możliwość zweryfikowania, czy plik XML z e-sprawozdaniem finansowym jest na pewno poprawnie przygotowany. Wyznacznikiem prawidłowego opracowania pliku są wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Finansów. 

Aplikacja umożliwia sprawdzenie e-sprawozdania finansowego sporządzonego przez użytkownika programu. Pozwala poprawić ewentualne błędy i wysłać zwalidowany plik XML właściwym organom. Weryfikacja e-sprawozdania przebiega dwutorowo: na początku jest to merytoryczny test pliku (czy aktywa = pasywa, czy zysk/strata netto z bilansu zgadza się z zyskiem/stratą netto w rachunku zysków i strat). Kolejnym etapem jest sprawdzanie zgodności z wzorem Ministerstwa Finansów. Aplikacja wskaże Ci ewentualne błędy, dzięki czemu jesteś w stanie szybko je zlokalizować i poprawić. 

Comarch e-Sprawozdania finansowe to także wygodna praca ze sporymi tabelami, zawierającymi dużą ilość tekstu. Zarówno noty, jak i objaśnienia, są dodawane jako załączniki oraz dołączane do pliku XML przez aplikację. 

Aplikacja Comarch do zarządzania sprawozdaniami finansowymi umożliwia Ci bieżącą możliwość podglądu załączników. Znajdziesz je w zakładce “Pozostałe noty i objaśnienia”. 

Po przygotowaniu sprawozdania, plik XML z podpisem kwalifikowanym lub z podpisem potwierdzonym profilem ePUAP może być bezpiecznie wysłany na serwer KRS! 

Comarch e-Sprawozdania: tworzenie i wydruk sprawozdania finansowego do KRS

Integracja aplikacji Comarch - poznaj systemy, z którym współpracuje Comarch e-Sprawozdania:

Przeczytaj na naszym blogu

Otrzymaj atrakcyjną ofertę na e-Sprawozdania finansowe Comarch!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.