Comarch ERP Altum

Działaj kompleksowo i bez granic. Zarządzaj firmową siecią w skali międzynarodowej.
Automatyzuj codzienne działania i podejmuj ważne decyzje w oparciu o przekrojowe analizy.

Umów bezpłatną konsultację
Comarch ERP Altum – holistyczne rozwiązanie dla sieci handlowych!

Comarch ERP Altum to wielojęzyczny system, który doskonale sprawdzi się w firmach międzynarodowych, sieciach i holdingach. Umożliwia całkowitą lub częściową automatyzację powtarzających się czynności (BPM – Business Process Management) i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych na podstawie rzetelnych analiz (BI – Business Intelligence).

Najważniejsze cechy Comarch ERP Altum: 

 • jest stworzony dla firm międzynarodowych, wielooddziałowych i holdingów, 
 • ma wielojęzyczny interfejs, 
 • gwarantuje bezpieczeństwo danych firmy, 
 • integruje się z aplikacjami mobilnymi, pozwalając na wygodną pracę w terenie, w magazynie, w pracy kierowniczej. 

System Comarch ERP Altum będzie odpowiednim rozwiązaniem dla:

sieci sprzedaży detalicznej
sieci sprzedaży detalicznej
franczyzna
sieci franczyzowych
kontrolowanie budżetu
holdingów
firmy międzynarodowe
firm międzynarodowych

Altum Comarch dostępne jest zarówno w wersji stacjonarnej, jak i w chmurze.
Po wykupieniu comiesięcznego abonamentu masz możliwość dostępu i korzystania z programu
z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie poprzez przeglądarkę internetową.

Kompleksowo zarządzaj siecią handlową!

Bezpłatnie skonsultuj się z naszym ekspertem

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

Możliwości Comarch ERP Altum

Altum dostosuje się do Twoich potrzeb

Comarch ERP Altum bardzo elastycznym oprogramowaniem, co pozwala dostosować system do Twoich indywidualnych potrzeb, jak i poszerzyć go o dodatkowe funkcje. Altum posiada czytelny, przejrzysty interfejs i zapewnia wygodną oraz efektywną pracę.

Pulpit jest dostosowany do stylu pracy i przyzwyczajeń użytkownika. Korzystanie z oprogramowania ułatwiają funkcjonalności pulpitu:

 • definiowane menu,
 • pogrupowane przyciski w zakładkach,
 • możliwość dodawania skrótów do dokumentów, procesów, narzędzi,
 • wbudowana wyszukiwarka,
 • bieżący dostęp do zadań i podgląd procesów,
 • informacje w formie powiadomień w czasie rzeczywistym.

Funkcjonalności systemu Comarch ERP Altum

Comarch ERP Altum dostarcza funkcjonalności pozwalające na kompleksową
obsługę wszystkich procesów biznesowych w firmie.

Comarch ERP Altum został wyposażony we wbudowane narzędzia Business Process Management (BPM), co umożliwia całkowitą lub częściową automatyzację procesów zachodzących w firmie.

Firmy bardzo często różnią się od siebie sposobem organizacji pracy, nawet jeśli działają
w tej samej branży. Wymaga to indywidualnego podejścia do konfiguracji systemu informatycznego. Dzięki BPM możemy automatyzować zarówno rutynowe procesy charakterystyczne dla każdej firmy, jak również nietypowe zadania, specyficzne
dla każdego przedsiębiorstwa. Altum został wyposażony w intuicyjny kreator,
który pozwoli Ci stworzyć własne procesy.

Automatyzacji mogą podlegać na przykład:

 • działania sprzedażowe, w oparciu o dane z Business Intelligence,
 • procesy handlowe,
 • procesy logistyczne,
 • procesy w zarządzaniu finansami.

 

Comarch ERP Altum został wyposażony we wbudowane narzędzie Business Intelligence. BI to nowoczesna aplikacja prezentująca przejrzyste i łatwe do zrozumienia analizy. Jej głównym zadaniem jest dostarczenie uporządkowanej informacji, wspomagającej podejmowanie decyzji na różnych szczeblach zarządzania firmą.

Zyskaj pewność, że podejmując codzienne decyzje w swojej firmie, będziesz opierać je na rzetelnych informacjach.

Narzędzie Business Intelligence w Comarch ERP Altum pozwala:

 • analizować handel i magazyn, klientów, płatności, księgowość, wyniki operacyjne,
 • prognozować przyszłe sytuacje,
 • zaplanować budżet,
 • monitorować sytuację firmy i Kluczowe Wskaźniki Efektywności (Business Scorecard).

Czytaj więcej o Business Intelligence

Comarch ERP Altum to system stworzony z myślą o rynku międzynarodowym.
Elastycznie dostosowuje się do specyfiki każdej firmy. Altum cechuje się sporą
otwartością na modyfikacje, co pozwala dopasować system do przepisów, zasad rachunkowości oraz wzorów dokumentów.

Możliwości Comarch ERP Altum:

 • dostosowanie platformy do specyfiki niemal każdego rynku,
 • dedykowane funkcje dla rynków zagranicznych,
 • wielojęzyczność,
 • wielowalutowość.

Praca w systemie Altum daje realne korzyści i szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Niezależnie od tego, czy pracujesz we Francji, czy w Niemczech, z pewnością cenne będą takie funkcjonalności jak metoda wyceny zapasów AVCO, prezentacja planu kont księgowych w zgodzie z przepisami obowiązującymi w konkretnym kraju, a także wyliczanie terminu płatności typu “End of Month”.

Comarch ERP Altum  ułatwia zarządzanie wieloma firmami, pozwalając na gromadzenie w jednym miejscu wszystkich ważnych danych. Altum daje możliwość centralnego prowadzenia holdingu, jak i zarządzania wszystkimi przedsiębiorstwami osobno. Dzięki automatyzacji procesów zachodzących między firmami, cały holding obniża koszty działania. Ułatwiona jest również decyzyjność, gdyż centrala otrzymuje ujednolicone dane dotyczące wszystkich przedsiębiorstw w holdingu.   

 Centralne zarządzanie holdingiem   

Holdingi dzielą się na firmy wiodące i jej podporządkowanie.W systemie Comarch ERP Altum firma nadrzędna administruje pracę pozostałych, jak prowadzi działalność operacyjną. Ma wgląd w dane wszystkich przedsiębiorstw podległych, nadaje dostępy i uprawnienia, określa rodzaj i zakres powiązań między jednostkami podrzędnymi.   

   Niezależne zarządzanie każdą z firm   

Poszczególne obszary przedsiębiorstw, takie jak księgowość, sprzedaż czy logistyka, są od siebie wyodrębnione. Administrator decyduje, czy firmy widzą tylko swoje dane, czy też są obszary wspólne, widoczne dla więcej niż jednej firmy. Opcja tworzenia elastycznych powiązań między nimi sprawdza się, gdy dwie firmy holdingu współdzielą magazyn. Jeśli zaś ich profil działalności zupełnie się nie pokrywa, nie widzą one wzajemnie swoich danych, np. księgowych.   

  Comarch ERP Altum to:  

 • centralne zarządzanie holdingiem 
 • niezależne zarządzanie każdą z firm 
 • elastyczne tworzenie powiązań pomiędzy firmami  
 • automatyzacja procesów oraz Business Intelligence w strukturze wielofirmowej 

Comarch ERP Altum umożliwi Ci stworzenie nowego kanału sprzedaży (e-commerce) lub wzmocnienie relacji z obecnymi klientami. Obecnie sprzedaż internetowa stanowi spory odsetek dokonywanych zakupów, zarówno wśród klientów detalicznych, jak i biznesowych.

Rozwiązania Comarch e-Commerce umożliwią Twojej firmie wielokanałową sprzedaż ukierunkowaną na:

Dzięki rozwiązaniom Comarch dla sprzedaży internetowej otrzymujesz możliwość:

 • zintegrowania danych asortymentowych z systemem ERP – synchronizacja danych między sklepem internetowym a systemem informatycznym firmy odbywa się automatycznie, a klienci uzyskują informacje o dostępności towaru w czasie rzeczywistym. Synchronizowane są: kartoteki towarowe (produkty wraz z opisami), atrybuty towarów, zdjęcia, stany magazynowe i podstawowy cennik.
 • księgowania i rozliczania sprzedaży internetowej w głównym systemie księgowym.

Aplikacje mobilne Comarch to narzędzia dostępne na tabletach i smartfonach. Rozwiązania mobilne wspierają najważniejsze procesy w firmie, takie jak: sprzedaż (SFA), magazyn, fakturowanie, POS, kadry i płace, bezpieczeństwo i backup danych, czy analizy i raporty Business Intelligence.   

Aplikacje mobilne Comarch usprawniają pracę w terenie, jak i pracowników często przemieszczających się wewnątrz firmy – na przykład w magazynie. Takie rozwiązanie znacząco ułatwia działanie, a także automatyzuje częściowo lub w całości czynności, które mogą być wykonane przez oprogramowanie.  

 Aplikacje mobilne Comarch, które współpracują z ERP Altum:   

Comarch Mobile Zarządzanie | Comarch Mobile Sprzedaż | Comarch WMS Magazynier | Comarch WMS Zarządzanie | Comarch HRM | Comarch ERP XT | Comarch Mobile mPOS | Comarch Mobile Serwis | Comarch Mobile ZakupyComarch Mobile DMS | Comarch Mobile Sales Force   

Comarch Altum wspiera wszystkie procesy handlowo-magazynowe. W przypadku holdingów, każda firma może mieć odrębnie i niezależnie prowadzony obszar handel-magazyn, co ułatwia korzystanie z systemu w każdym przedsiębiorstwie. Pracę przyspieszają narzędzia BPM, automatyzujące część lub całość procesów.

Moduł Handel i Magazyn usprawnia zarówno zarządzanie dokumentami handlowo-magazynowymi oraz cennikami i rabatami. Funkcje systemu pomagają w tworzeniu struktur logicznych w magazynie, a także w bieżącej kontroli stanów magazynowych. Co ważne, Altum potrafi również obsługiwać magazyny konsygnacyjne.

Dzięki współpracy z narzędziem Comarch Retail, Altum ułatwia pracę w sieciach handlowych i komunikację na linii sklep-centrala sieci. Usprawnienie zauważą pracownicy na każdym szczeblu organizacyjnym.

Głównymi zaletami zarządzania siecią handlową przy pomocy
systemu informatycznego są:

 • obniżenie kosztów dzięki automatyzacji powtarzających się czynności,
 • bieżąca kontrola centrali nad dokumentami, wynikami sprzedaży, kosztami, zatowarowaniem wszystkich podległych jednostek, itd.,
 • wygodna obsługa programów lojalnościowych, promocji, inwentaryzacji, zamówień sprzedaży i faktur zaliczkowych,
 • możliwość prowadzenia mobilnych stanowisk sprzedaży.

Moduł Finanse i Księgowość umożliwia prowadzenie pełnej księgowości zarówno w firmie o jednooddziałowej strukturze, jak również w holdingu.

Dzięki możliwości obsługi kilku firm w jednym systemie, platforma pozwala jednocześnie na prowadzenie odrębnej i niezależnej księgowości dla każdego z przedsiębiorstw oraz centralne zarządzanie finansami wszystkich jednostek.

Finanse i księgowość w Comarch ERP Altum:

 • wielopoziomowy plan kont dostosowany do potrzeb konkretnej jednostki,
 • automatyczne księgowanie,
 • wygodna i bezpieczna możliwość księgowania “na brudno”,
 • wielowalutowość,
 • eksport płatności oraz import wyciągów bankowych,
 • pełna automatyzacja windykacji i rozliczeń.

 

Obsługa działu kadrowo-płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki regularnym aktualizacjom systemu, moduł Kadry i Płace zapewnia bezpieczeństwo oraz błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi.

Aplikacja wspiera każdą firmę, niezależnie od branży. Pozwala zautomatyzować pracę i ogranicza niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania ważnych operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł Kadry i Płace Comarch umożliwia m.in.:

 • zaewidencjonowanie pracowników z opcją odnotowania przebiegu zatrudnienia w firmie i poza nią,
 • rozliczenia wpłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów,
 • podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
 • stworzenie struktury organizacyjnej z przypisaniem pracowników do poszczególnych wydziałów,
 • powiązanie listy płac z wybranym wydziałem, obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych.

O przewadze konkurencyjnej firmy coraz częściej stanowią: umiejętność wsłuchania się w potrzeby klientów, odpowiednie wykorzystanie wiedzy o ich zachowaniu oraz utrzymywanie bieżącego kontaktu.

System Altum CRM ułatwia codzienną pracę działów marketingu i sprzedaży. Umożliwia szybką analizę bieżących działań, efektywności podejmowanych akcji, a także poziomu zadowolenia klientów.

Funkcjonalności CRM:

 • organizacja opieki handlowców nad klientami,
 • planowanie i kontrolowanie działań sprzedażowych,
 • tworzenie kwestionariuszy ankietowych,
 • planowanie zadań pracowników i ustawianie priorytetów,
 • bezpośrednia praca z klientem.

 

System ERP Altum działa również w chmurze. Używanie systemu Comarch ERP Cloud prowadzi do doskonalenia kluczowych procesów w firmie. Teraz w bezpiecznej chmurze Comarch możesz zarządzać wszystkimi zadaniami z zakresu księgowości, finansów, kadr czy sprzedaży.

System Comarch ERP Cloud umożliwia:

 • bezproblemowe wdrażanie procesów cyfrowych
 • budowanie przewagi wśród konkurencji
 • optymalizację budżetu
 • szybsze wdrażanie zmian
 • efektywne zarządzanie procesami
 • lepszą komunikację w zespole

Comarch shipping

System Comarch Shipping został synchronizowany z programami firm kurierskich. Pozwala to na sprawne przygotowanie listów przewozowych oraz szybkie nadawanie przesyłek. Wybrane dokumenty przygotujesz na podstawie informacji pobranych automatycznie z systemu Comarch XL, możesz również wpisać je ręcznie.

Aplikacja Comarch Shipping umożliwia:

 • bezproblemowe nadawanie przesyłek bezpośrednio z dokumentów w systemie Comarch ERP XL
 • generowanie listów przewozowych
 • obsługę stałych zleceń kurierskich
 • optymalizację pracy
 • wgląd do statusów przesyłek

Poznaj inne systemy Comarch ERP

Comarch ERP XL

Usprawnij działanie firmy z elastycznym systemem, dopasowanym do wszystkich potrzeb Twojego biznesu.

Sprawdź

Comarch ERP XT

Szybko oraz wygodnie wystawiaj faktury, zarządzaj magazynem i zdalnie prowadź swój biznes z elastycznym systemem ERP.

Sprawdź

Comarch ERP Cloud

Comarch ERP Cloud umożliwia korzystanie ze sprawdzonych rozwiązań sektora ERP w chmurze.

Sprawdź

Comarch ERP Enterprise

Poznaj zintegrowane oprogramowanie do zarządzania biznesem stworzone z myślą o dużych firmach.

Sprawdź

Przeczytaj na naszym blogu

usługi IT
28 maja 2020

Co obejmuje kompleksowa obsługa informatyczna firm w Kotrak?

Zakup oprogramowania lub zlecenie stworzenia dedykowanego systemu to decyzja, którą podejmujesz w oparciu o doświadczenie oraz jakość oferty firmy IT. W dzisiejszym artykule zaprezentujemy, jak wygląda ścieżka klienta w Kotrak i jak ważną rolę odgrywa w niej zapewnienie wysokiej jakości obsługi IT oraz opieki nad klientem.

CZYTAJ WIĘCEJ
ERP
4 lutego 2019

Jak wybrać system ERP?

Jeśli wiesz już czym jest system ERP, warto także zapoznać się z kilkoma poradami dotyczącymi tego, jak wybrać właściwy system ERP (ang. Enterprise Resource Planning). To bardzo ważne, ponieważ z tym konkretnym oprogramowaniem zwiążesz się na co najmniej kilka lat.

CZYTAJ WIĘCEJ
ERP
25 listopada 2020

Dlaczego warto używać systemów IT w chmurze?

Rozwiązania chmurowe wciąż zyskują na popularności. Przedsiębiorcy docenili je, szczególnie teraz, gdy część zespołów w firmach pracuje zdalnie. Systemy IT w chmurze zapewniają stały przepływ informacji i swobodę podczas pracy. Oprogramowania w chmurze pozwalają również na optymalizację kosztów w firmie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Działaj kompleksowo i bez granic
z Comarch ERP Altum!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.