Kotrak MES

Kompleksowo i efektywnie zarządzaj pracą firmy produkcyjnej. Automatyzuj działania,
reaguj na odchylenia w czasie rzeczywistym oraz wyciągaj wnioski na przyszłość.

DARMOWA KONSULTACJA

Kompleksowy system zarządzania produkcją

Nasz system zarządzania produkcją to coś więcej niż MES (Manufacturing Execution Software). To kompleksowe rozwiązanie dla firmy produkcyjnej z dowolnej branży, które dzięki swoim elastycznym modułom oraz możliwości integracji z niemal wszystkimi systemami operacyjnymi, pozwoli Ci na całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem – niezależnie od jego rozmiaru oraz struktury.

Program działa w trybie webowym i możemy go uruchomić zarówno lokalnie na serwerach klienta, jak i w Chmurze Azure. W ten sposób jego użytkownicy zyskują do niego łatwy dostęp, a co za tym idzie szybki wgląd do danych z różnych miejsc o dowolnej porze. Jednocześnie system jest odpowiednio zabezpieczony przez szereg procesów autoryzacji oraz uwierzytelnień. Zapewniają one ochronę przed niepożądanymi działaniami, wglądem w dane osób nieuprawnionych czy ewentualnym wyciekiem danych.

Najważniejsze zalety Kotrak Manufacturing Execution Software:

Webowy interfejs
system uruchomisz na każdym komputerze bez konieczności instalacji
Cloud-Ready
gotowy do implementacji w lokalnej infrastrukturze firmy lub w Chmurze Azure
Wysoki poziom bezpieczeństwa
oparty o mechanizmy identyfikacji i autoryzacji
Tracking & Tracing
prowadzone w czasie rzeczywistym
Skalowalne rozwiązanie
system stworzony zarówno dla wielooddziałowych firm, jak i jednooddziałowych
Całościowe gromadzenie danych
w trakcie całego cyklu przetwarzania towaru
Łatwa integracja
z innymi systemami operacyjnymi oraz maszynami
Minimalizacja pracy człowieka
system sam podąża za stworzonym planem
Optymalizacja pracy
redukcja papierowych dokumentów i szybszy dostęp do ważnych informacji

Kotrak MES w skrócie

Zwiększ zyski z kompleksowym systemem zarządzania produkcją!

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 (32) 35 12 715

Skalowalne rozwiązanie dla każdej firmy produkcyjnej

Elastyczna budowa systemu pozwala na jego dopasowanie do każdej firmy produkcyjnej, niezależnie od jej wielkości oraz struktury w jakiej działa. Program świetnie sprawdza się zarówno w dużych przedsiębiorstwach posiadających wiele oddziałów, również międzynarodowych, jak i małych oraz średnich firmach.

Jego przemyślana konstrukcja modułowa umożliwia swobodne dopasowanie go do potrzeb zarówno samej firmy, jak również branży, w której działa. System nie zamyka się na jakikolwiek sektor, gdyż realizowane w nim procesy są tworzone w taki sposób, by spełniały wymogi wszelkich funkcjonalności. Program sprawdzi się w ciężkim przemyśle, produkcji pasz czy preparatów chemicznych lub farmakologicznych, jak również sektorze tekstylnym. Jego budowa oraz funkcjonalności zapewniają kompleksową obsługę produkcji dla każdego typu przedsiębiorstwa.

Implementację systemu zarządzania produkcją przeprowadzamy w dwóch trybach:

Enterprise
wdrożenie pozwala na zarządzanie wieloma wytwórniami/fabrykami wraz z technologiami i informacjami per lokalizacja
Local
pojedyncza implementacja systemu dla jednej fabryki/firmy z dopasowaniem modułów pod jej potrzeby

Dzięki możliwości skalowania systemu MES jesteśmy w stanie dopasować go do potrzeb każdej firmy.

Integracja z systemami operacyjnymi oraz maszynami

Dzisiaj wiele przedsiębiorstw posiada już wdrożone systemy wspierające określone działy lub procesy. Mając na uwadze ten fakt, wyposażyliśmy nasz program w integrator (API – Application Programming Interface) pozwalający na płynną współpracę z niemalże każdym systemem operacyjnym.

Pozyskane przy pomocy API dane stanowią bazowe informacje pozwalające na szybką optymalizację procesów, jak i ujednolicenie firmowych informacji. Usprawnia to działania pracowników przez np. łatwy dostęp do kartotek towarowych, kontrahentów, dokumentów zamówień czy stworzonych już receptur. W ten sposób użytkownicy nie muszą przełączać się między różnymi systemami – wszystkie potrzebne dane zostają ujednolicone i zgromadzone w jednym miejscu.

Program bez problemu integruje się również z maszynami produkcyjnymi, pozyskując od nich niezbędne informacje do poprawnego planowania oraz zarządzania produkcją.

Przykładowe systemy, z którymi integruje się system MDM MES:

ERP
Enterprise Resource Planning
TMS
Transportation Management System
LIMS
Laboratory Information Management System
E-Commerce
Rozwiązania dla sprzedaży internetowej
Formulation
Systemy Optymalizacji Receptur
PCS
Process Control System

MDM MES – centralna aplikacja do zarządzania danymi

System do zarządzania produkcją działa w modelu MDM (Master Data Management). Jest to centralna aplikacja do zarządzania informacjami. Zapewnia ona opracowanie i utrzymanie jednego źródła danych, przepływających między modułami obsługującymi procesy. Zostają one ujednolicone, usprawniając oraz optymalizując tym samym działanie Twojej firmy.

Aplikacja ta szczególnie sprawdza się w firmach wielooddziałowych, gdzie poszczególne lokalizacje mogą pracować na własnych wewnętrznych systemach. Dzięki szybkiej integracji tych programów z MDM Twoja firma będzie działać na jednej wspólnej bazie danych. W ten sposób upłynnisz pracę przedsiębiorstwa i w pełni zoptymalizujesz przepływające w nim informacje.

Postaw na nowoczesny system
dla firmy produkcyjnej!

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 (32) 35 12 715

Moduły systemu MES

Nasz system MES to nie tylko zarządzanie produkcją, ale firmą jako całością. Wszystkie jego elementy składają się na kompleksowe narzędzie, z którym Twoja firma będzie działać w optymalny i płynny sposób. Jego moduły pozwalają na swobodną wymianę informacji między kluczowymi działami przedsiębiorstwa oraz łatwe zaplanowanie procesów nie tylko produkcyjnych, ale również okołoprodukcyjnych.

Moduły systemu zarządzania produkcją:

Moduł planowania i zarządzania produkcją
Moduł zarządzania magazynem
Moduł zarządzania logistyką
Moduł kontroli jakości QA/QC

Planowanie i zarządzanie produkcją

Moduł planowania i zarządzania produkcją pozwala na stworzenie przejrzystego drzewa technologicznego na podstawie, którego możesz zaplanować oraz zarejestrować wszystkie procesy. Jego struktura została stworzona w taki sposób by bez problemu dopasować go do wymagań każdej przemysłowej branży. Dzięki szerokiej palecie funkcji jesteśmy w stanie dostosować system zarówno pod potrzeby firm, w których dużą rolę odgrywa kwestia odpowiedniego dozowania składników (branża spożywcza, farmakologiczna, chemiczna), jak również inne działania produkcyjne (branża konfekcyjna, automotive, produkcja urządzeń elektronicznych, etc.).

Główne zalety modułu zarządzania produkcją:

Duża swoboda w tworzeniu złożonych technologii produkcyjnej
Możliwość definiowania zależności między operacjami technologii produkcyjnej
Swobodne etykietowanie operacji pod kątem parametrów produkcyjnych i jakościowych
Zlecenia produkcyjne w oparciu o technologie lub własne drzewo technologiczne
Dopasowanie algorytmów wyliczających czas operacji do złożonych parametrów produkcyjnych i wydajności maszyny
Automatyczne rozplanowanie operacji produkcyjnych

System MES jest zasilany w czasie rzeczywistym danymi spływającymi bezpośrednio z produkcji, co pozwala reagować ad hoc
na dynamicznie zmieniającą się sytuację na produkcji, uruchamiając ponownie plan i dając nową propozycję rozłożenia pracy.

Planowanie produkcji w oparciu o typy zasobów

Planowanie produkcji w systemie MES jest bardzo intuicyjne, m.in. za sprawą przyjaznego oraz przejrzystego webowego interfejsu, dostępnego w ciemnym i jasnym kolorze. Operacje technologii produkcyjnej potrzebne do realizacji zlecenia stworzysz w oparciu:

 • dostępne materiały oraz surowce
 • sposoby obróbki, jakiej należy poddać materiały (np. cięcie, gięcie, mieszanie)
 • parametry produkcyjne (np. temperatura, czas obróbki, wilgotność środowiska)
 • otrzymane w danej operacji produkty i półprodukty
 • dostępne zasoby (maszyny, pracownicy, obszary)

Dzięki elastycznym słownikom zasobów ich rezerwacji dokonasz w obrębie trzech poziomów – maszyn, ludzi i obszarów. Pozwala to m.in. na stworzenie dedykowanych im grup (np. z podziałem na maszyny tnące, drukujące, granulujące, mieszające). Słowniki mogą być swobodnie dopasowywane do indywidualnych potrzeb danej branży.

Procesy produkcyjne uzupełnisz także o atrybuty jakościowe, dodawane na sam koniec operacji. W ten sposób łatwo zweryfikujesz ilość danego składnika w końcowym produkcie, np. danej mąki w pieczywie. Taka forma kontroli jakości pozwoli w sprawny sposób dbać o zachowanie odpowiednich parametrów zarówno w półproduktach, jak i końcowych produktach.

Gdy na bazie wskazanych typów zasobów wygenerujesz już technologię produkcyjną łatwo przejdziesz do jej planowania. W zależności od rodzaju oraz rozmiaru Twojej firmy możesz skorzystać z dwóch poziomów planowania produkcji.

Planowanie produkcji w systemie MDM MES odbywa się na dwóch poziomach:

Ogólnym
bazuje ono na typach zasobów / grupach maszyn; tym sposobem możesz szybko zaplanować wstępne działania i sprawdzić czy dostępne zasoby sprostają tym planom (są realne do wykonania)
Szczegółowym
jest to planowanie działań już w obrębie konkretnej maszyny / zasobu; tym sposobem zarezerwujesz maszyny w kalendarzu, przypiszesz odpowiednich specjalistów do pracy oraz odpowiednie ilości materiału

Te dwa rodzaje planowania mogą być ze sobą połączone lub działać niezależnie. Wspólnie sprawdzą się przy dwu szczeblowym systemie planowania,
gdzie wstępne działania są rozpisywane odgórnie przez głównego planistę, a następnie przenoszone na poszczególne urządzenia.

Zoptymalizuj działanie produkcji w swojej firmie!

Skontaktuj się z naszym ekspertem

napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 (32) 35 12 715

Rejestracja i raportowanie produkcji

Rejestracja produkcji w systemie MES odbywa się zarówno przez aplikację, jak i zewnętrzne urządzenia, np. kioski produkcyjne. Kioski pozwalają na szybką rejestrację pracy oraz wspierają utrzymanie ruchu maszyn dzięki możliwości rejestracji odchyleń, awarii, błędów i innych sytuacji. Posiadają intuicyjny interfejs, łatwy w obsłudze nawet w pracowniczych rękawicach. Urządzenia mogą być również wyposażone w instrukcje postępowania, optymalizujące pracę oraz przyśpieszające reagowanie na odchylenia lub nieprawidłowości.

System do zarządzania produkcją dostarcza także obszernych raportów z jej przebiegu, a tym samym produktywności. Pozwalają one nie tylko wyłapać wąskie gardła, ale również wspierają planowanie dalszych procesów i utrzymanie ruchu na produkcji. Dzięki nim szybciej reagujesz na zużycie części maszyn, które wpływają na prędkość oraz dokładność ich pracy.

Poznaj nasze inne rozwiązania do mierzenia wskaźników OEE oraz Web Dashboard System.

Przykładowe obszary, jakie mogą być raportowane przez system MES:

Wskaźniki OEE
Macierz kompetencji
Stan i dostępność zasobów
Wykonane usługi / operacje
Cykle produkcyjne
Wytworzone pół-produkty i produkty

Płynne utrzymanie ruchu produkcji

Z naszym systemem MES sprawnie rozłożysz w czasie operacje na różnych maszynach, jak również zaplanujesz sub-operacje. Program dostarcza wiedzy na temat obłożenia urządzeń, zawartych w przejrzystych kalendarzach, uwzględniających wszystkie istotne dane dotyczące czasu pracy oraz dni wolnych. Pogram pozwala również na tzw. przeciążenia urządzeń – czyli wydłużanie ich czasu działania przez dodanie nadgodzin.

Z programem reagujesz na awarie i odchylenia w czasie rzeczywistym, usprawniając tym samym ich eliminację. W module utrzymania ruchu znajdują się funkcje pozwalające na płynne:

 • raportowanie awarii
 • zarządzanie częściami zapasowymi
 • przeprowadzanie akcji serwisowych
 • budowanie list zadań serwisowych związanych z utrzymaniem maszyn (kontrole, czyszczenie, etc.)

Program został również tak zbudowany, by odpowiednio do potrzeb firmy, zapewnić możliwości tworzenia symulacji produkcji oraz pracę w myśl założeń Internetu Rzeczy (IoT).

Więcej niż zwykły system MES

Moduł planowania i rejestrowania produkcji to tylko jeden aspekt naszego systemu MES. Kompleksowość rozwiązania oznacza, że obejmiesz nim również procesy związane z zarządzaniem gospodarką magazynową, logistyką oraz kontrolą jakości. Umożliwia to płynny przepływ danych oraz wysoka kompatybilność modułów programu. W ten sposób usprawnisz i zoptymalizujesz działanie całego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży w jakiej funkcjonujesz.

Dlaczego warto posiadać system MDM MES?

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstwa
Optymalizacja wszystkich firmowych procesów
Kompleksowe planowanie produkcji
Szybkie wyliczanie wskaźników OEE
Weryfikacja wąskich gardeł na maszynach
Skalowalne rozwiązanie, które możesz rozwijać

Kompleksowo zarządzaj swoją firmą produkcyjną!

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 (32) 35 12 715

System zbierania i wizualizacji danych

Zyskaj szybki i łatwy dostęp do istotnych danych z procesów produkcyjnych w Twojej firmie z nowoczesnym systemem, zbierającym informacje na temat pracy maszyn.

Oferujemy system do szybkiego i łatwego pozyskiwania danych z linii produkcyjnych. Sprawdzi się on w każdego rodzaju parku technologicznym, niezależnie od stopnia jego zaawansowania. Dzięki elastycznym możliwościom dopasowania, program może pobierać dane zarówno z częściowo manualnej produkcji, jak i wysoko zautomatyzowanej. To rozwiązanie dla każdej fabryki, niezależnie od jej wielkości.

Dodatkowo aplikacja może zintegrować z innymi systemami operacyjnymi, w tym klasy MES. Rozwiązanie umożliwia automatyzację parku maszynowego, a tym samym jego sprawne zarządzanie.

System z powodzeniem sprawdzi się w rejestracji i prezentacji:

 • procesów technologicznych,
 • stanu pracy maszyn i linii produkcyjnych w czasie rzeczywistym,
 • wskaźników efektywności produkcji,
 • parametrów klimatycznych na halach,
 • wskaźników ekonomicznych.

Świetnie wspiera również monitorowanie zużycia zasobów (t.j. energia, woda).

Informacje są przekazywane w czasie rzeczywistym, ale użytkownicy systemu posiadają również łatwy wgląd w archiwum danych. Program oferuje także możliwość dopasowania widoków raportów do indywidualnych potrzeb. W ten sposób np. serwisanci czy pracownicy produkcji będą otrzymywać raporty danych istotne dla ich pracy, a zarząd i kadra menadżerska dopasowane do ich potrzeb.

Zyskujesz podgląd harmonogramów produkcji oraz aktualnego stanu realizacji zleceń. Możesz wychwycić odchylenia w działaniu oraz na bieżąco reagować na spadki w efektywności. Monitorowanie pracy maszyn staje się szybsze i sprawniejsze.

Z systemem zbierania i prezentacji danych przemysłowych:

kontrolujesz pracę produkcji w czasie rzeczywistym
szybko wykryjesz usterki i wąskie gardła
masz pełny wgląd w dane z realizowanych procesów
wspierasz działania w zakresie Lean Manufacturing

Poznaj inne rozwiązania dla produkcji

Kotrak Business Intelligence

Wykorzystaj potencjał danych. Podejmuj decyzje w oparciu o przekrojowe raporty i rozwijaj biznes z nowoczesnym systemem BI.

Sprawdź

Comarch ERP XL

Usprawnij działanie firmy z elastycznym systemem, dopasowanym do wszystkich potrzeb Twojego biznesu.

Sprawdź

Oprogramowanie dedykowane

Stwórz z nami intuicyjną i prostą w obsłudze aplikację. Postaw na dedykowany system odpowiadający potrzebom Twojej firmy.

Sprawdź

Przeczytaj o naszych wykonanych projektach!

Aplikacja dedykowana
Case study

Dedykowany program dla produkcji Kotrak MES

Sprawdź
Aplikacja dedykowana
Case study

Kompleksowy system dla producenta żywności

Sprawdź
Aplikacja dedykowana
Case study

Dostosowanie systemu ERP w firmie produkcyjnej

Sprawdź

Przeczytaj na naszym blogu

system dla produkcji
15 lutego 2021

System MES dla produkcji spożywczej – co musisz o nim wiedzieć i jaki wybrać?

Prowadząc firmę produkcyjną, szczególnie w branży spożywczej, musisz zadbać o szereg procesów oraz norm, by stworzyć wysokiej jakość produkt. Obecnie na rynku istnieje wiele różnych rozwiązań, które obsługują dane działania operacyjne w wytwórniach. Jednak ich wadą jest to, że nie zapewniają płynnego przepływu danych i pracy. To znów prowadzi do kłopotów w komunikacji oraz opóźnień w działaniach. Jeśli mierzysz się z tymi problemami w swojej firmie, pomyśl o wprowadzeniu kompleksowego systemu MES.

CZYTAJ WIĘCEJ
Internet of Things, system dla produkcji
12 marca 2021

Przemysł 4.0 – co to jest i jak usprawnia działanie fabryki?

Przemysł 4.0 to pojęcie, które od ładnych kilku lat przewija się w temacie efektywnego prowadzenia fabryk oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Jednak pod tym pojęciem kryje się o wiele więcej, niż sprawne zarządzanie produkcją. To narzędzie usprawniające działanie całego przedsiębiorstwa – niezależnie od jego branży czy rozmiaru. Czas zatem się dowiedzieć: co to jest przemysł 4.0 i jak rzeczywiście usprawnia działanie fabryki?

CZYTAJ WIĘCEJ
Internet of Things, system dla produkcji
6 lipca 2021

Jak unowocześnić park maszynowy?

Parki maszynowe bywają różne, ale większość z nich boryka się z podobnymi problemami. Głównym z nich przeważnie jest właściwa optymalizacja ich działania, jak również utrzymanie wysokiej jakości pracy maszyn. W dzisiejszym artykule poruszamy temat unowocześniania parków maszynowych i metod, którymi można tego dokonać.

CZYTAJ WIĘCEJ

Usprawnij działanie swojej firmy produkcyjnej!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 (32) 35 12 715


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.