MES

System MES w przemyśle 4.0 – jaką rolę pełni w nowoczesnym przemyśle?

system mes w przemyśle 4.0

Nowoczesne technologie coraz mocniej wkraczają w nasze życie. Połączenie systemów informatycznych z maszynami w firmach produkcyjnych może być jednym ze sposobów efektywnego wykorzystania współczesnych możliwości. Jak wygląda to w praktyce i w jaki sposób przedsiębiorstwa produkcyjne mogą zyskać na wdrożeniu idei fabryki 4.0? Szczegóły przedstawimy w poniższym wpisie.

 

Nasz artykuł przybliży Ci następujące tematy:

 

Przemysł 4.0 – co to takiego?

Przemysł 4.0, nazywany również czwartą rewolucją przemysłową, to koncepcja łącząca nowoczesne technologie i innowacje w produkcji przemysłowej przy wykorzystaniu inteligentnych maszyn. Głównym celem Przemysłu 4.0 jest zwiększenie wydajności, elastyczności i konkurencyjności przedsiębiorstw, umożliwiając im adaptację do zmieniających się warunków rynkowych i dynamicznego środowiska biznesowego.

Koncepcja fabryki 4.0 uwzględnia zaawansowane systemy informatyczne i technologie, które pozwalają na integrację maszyn, produkcji i procesów z wykorzystaniem cyfryzacji, automatyzacji, internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IOT), sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ang. machine learning, ML). Przykładowym zastosowaniem IoT w inteligentnej fabryce może być wyposażenie maszyn w sensory i podłączenie ich do innych urządzeń z wykorzystaniem sieci internetowej. W ten sposób maszyny mogą wymieniać dane. Z kolei dzięki stworzeniu cyfrowego bliźniaka z łatwością można zasymulować proces produkcyjny i dowolną liczbę razy testować inne, bardziej wydajne scenariusze. Uczenie maszynowe można natomiast wykorzystać do prognozowania awarii czy przestojów produkcyjnych.

(Dowiedz się więcej o automatyzacji: Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych oraz produkcyjnych – czym jest RPA?)

Szukasz systemu MES, który usprawni produkcję?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

 

Rola systemów MES w przemyśle 4.0

Jednym z przykładów systemu informatycznego 4.0 jest MES. Co to jest MES i jakie funkcje ma system MES? Nowoczesne systemy MES (ang. Manufacturing Execution Systems, pol. system zarządzania produkcją / system realizacji produkcji)) odgrywają kluczową rolę w procesach produkcyjnych i wpisują się w ideę Fabryki 4.0, niezależnie od typu produkcji (dyskretna, gniazdowa, ciągła) oraz konkretnej branży (produkcja jedzenia, produkcja paszy, produkcja chemikaliów, itd.). Wdrożenie systemu MES 4.0 umożliwia standaryzację, digitalizację i optymalizację procesów produkcyjnych, a także usprawnia działania – od planowania i monitorowania, po realizację i analizę.

Zaawansowane systemy klasy MES 4.0 skutecznie wspierają zarządzenie produkcją i ograniczają marnotrawstwo. umożliwiając przedsiębiorstwom utrzymanie wysokiej jakości, wydajności i dostępności w procesie produkcji, między innymi dzięki szczegółowym danym dostępnym w czasie rzeczywistym. Na ekranie w hali produkcyjnej smart factory można wyświetlać na przykład wskaźnik OEE (overall equipment effectiveness), dzięki czemu jest on pokazywany na bieżąco i łatwo dostępny.

 

Jakie funkcje systemów MES są kluczowe w przemyśle 4.0?

Zaawansowany system MES 4.0 oferuje szereg cech, które mają istotne znaczenie w przemyśle. Poniżej wymienione są niektóre z najważniejszych funkcji systemu MES 4.0:

 • planowanie produkcji – systemy realizacji produkcji 4.0 pozwalają na skuteczne planowanie produkcji, uwzględniając zmienne warunki rynkowe, dostępność surowców oraz maszyn. Dzięki temu możliwe jest optymalne wykorzystanie zasobów i unikanie opóźnień w produkcji. W systemach klasy 4.0 możliwe jest skorzystanie z rozwiązań, które automatycznie zaplanują produkcję w oparciu o wcześniej wyuczone schematy,
 • realizacja i kontrola produkcji – oprogramowanie MES zapewnia inteligentny monitoring przebiegu procesów produkcyjnych, weryfikowanie postępów, reagowanie na ewentualnie problemy, a także sprawdzanie, czy wytwory są zgodne z przyjętą specyfikacją technologiczną i jakościową. To wszystko zapewnia efektywność produkcji i minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów,
 • utrzymanie ruchu – nowoczesny system MES 4.0 łączy się z maszynami i urządzeniami, umożliwiając stałą komunikację w czasie rzeczywistym i automatyzację działań. To pozwala między innymi na redukcję czasu przestoju maszyn oraz bieżące reagowanie na ewentualne awarie,
 • monitorowanie wydajności produkcji – oprogramowanie klasy MES 4.0 umożliwia śledzenie wskaźników wydajności maszyn (OEE), linii produkcyjnych i całego zakładu, co pozwala łatwo zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji i usprawnienia,
 • zarządzanie jakością – systemy informatyczne klasy MES pozwalają na precyzyjne monitorowanie jakości produkowanych wyrobów (np. dzięki narzędziom do wizualnej analizy obrazu) i pilnowanie zgodności ze specyfikacją, co przyczynia się do szybkiej i automatycznej eliminacji wadliwych produktów oraz minimalizacji kosztów związanych z reklamacjami.

 

MES przemysł 4.0

 

Systemy MES a korzyści dla przemysłu 4.0

Zastosowanie systemów MES 4.0 przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorstw działających zgodnie z ideą Przemysłu 4.0. Poniżej wskazujemy niektóre z ich najważniejszych zalet.

Pierwsza z zalet to zwiększenie wydajności; wdrożenie systemu MES 4.0 pozwala na zautomatyzowaną optymalizację produkcji, standaryzację technologii produkcji, redukcję czasu przestoju, a także wykorzystanie możliwości maszyn w 100% i eliminację błędów w procesie produkcyjnym. Wszystkie te działania prowadzą do wzrostu wydajności przedsiębiorstwa. Kolejna kwestia to poprawa jakości i zadowolenia klientów – oprogramowanie MES 4.0 umożliwia monitorowanie jakości i wczesne wykrywanie wadliwych produktów, pomaga także w dostarczaniu wyrobów najwyższej jakości, co z kolei przyczynia się do zwiększenia zaufania klientów, umacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i realizacji założonych KPI. System MES 4.0 to również elastyczne zarządzanie produkcją i skrócenie czasu reakcji – dzięki prowadzeniu analityki w czasie rzeczywistym (ang. real-time), przedsiębiorstwa mogą szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, zapobiegać przestojom i nieefektywnościom.

Skorzystanie z systemów planowania produkcji 4.0 oznacza zmniejszenie kosztów pracy – dzięki zaangażowaniu MES 4.0 w wykonywanie części zadań, pracownicy mogą się skupić na ważniejszych kwestiach i szybciej realizować swoje obowiązki, a także obniżenie kosztów produkcji – dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami i eliminacji wadliwych produktów, przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć koszty produkcji, co przekłada się na większą rentowność.

Chcesz zautomatyzować procesy w Twojej firmie produkcyjnej?

Poznaj system MES, który spełni Twoje oczekiwania

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

 

Czy systemy MES to klucz do rozwoju idei przemysłu 4.0?

Systemy MES jako jedne z aplikacji przeznaczonych dla fabryk 4.0, odgrywają kluczową rolę w rozwoju idei Przemysłu 4.0. Umożliwiają one przedsiębiorstwom efektywne zarządzanie produkcją i wykorzystanie zaawansowanych technologii. Dzięki tym oprogramowaniu klasy MES 4.0 produkcja staje się bardziej zautomatyzowana, cyfrowa i zintegrowana, co jest jednym z głównych założeń Przemysłu 4.0.

Funkcje systemu MES 4.0 umożliwiają firmom zwiększenie elastyczności, szybkości reakcji i zdolności do dostosowania się do zmieniających się wymagań rynkowych. Pozwala to na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów, a także na doskonalenie procesów produkcji i doskonalenie jakości wytwarzanych produktów. Na rynku są już firmy, które w całości zautomatyzowały swoją produkcję, dlatego nie należy się obawiać takiej nowoczesnej organizacji pracy. Inteligentne rozwiązania informatyczne oraz w świecie maszyn potrafią być naprawdę bezpieczne i nie ustępują ludzkim możliwościom w pewnych obszarach.

Co ważne, zaawansowany system MES 4.0 można zintegrować z innym oprogramowaniem – na przykład oprogramowaniem klasy ERP czy Business Intelligence. Dzięki temu połączeniu możesz holistycznie spojrzeć na całą firmę i szybciej podejmować decyzje w oparciu o zunifikowane dane (przykładowo: decyzję o produkcji można oprzeć o dane ze sprzedaży czy informacje o zasobach ludzkich). Informacje płynące z systemu ERP mogą wspierać oprogramowanie do optymalizacji procesów produkcyjnych 4.0 i poszerzać wiedzę osób zarządzających produkcją.

Chcesz wdrożyć system MES zgodny z ideą Przemysłu 4.0?

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.