Kotrak CMMS

Otrzymaj realne wsparcie w pracy działu utrzymania ruchu.
Kotrak CMMS obsługuje awarie, przeglądy i raportowanie.

Umów bezpłatną konsultację

System klasy CMMS dla utrzymania ruchu

CMMS (ang. computerized maintenance management system, czyli skomputeryzowane systemy zarządzania utrzymaniem ruchu) to system wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu. Jest to oprogramowanie, które centralizuje wszystkie dane mające wpływ na utrzymanie ruchu i znacząco ułatwia pracę służb utrzymania ruchu. Pomaga precyzyjnie określić dostępność maszyn, pojazdów i innych elementów infrastruktury Twojej firmy. Informacje zebrane w systemie CMMS umożliwiają także optymalizację ich eksploatacji.

Najważniejsze zalety Kotrak CMMS:

 • webowy interfejs – system uruchomisz na każdym komputerze bez konieczności instalacji,
 • responsywność – aplikacja skaluje się do mniejszych urządzeń i umożliwia pracę w terenie,
 • integrowalność – Kotrak CMMS integruje się z innymi systemami oraz urządzeniami, np. wtryskarkami,
 • usprawnienie komunikacji – oprogramowanie CMMS polepsza kontakt pracowników działu UR z produkcją,
 • usprawnienie zarządzania pracą – aplikacja układa zlecenia w hierarchii ważności i rejestruje wykonywane działania każdego z pracowników,
 • wielojęzyczność – Kotrak CMMS został stworzony w językach polskim, angielskim i ukraińskim, z możliwością przetłumaczenia interfejsu także na inne języki,
 • zachowuje ciągłość produkcji – pozwala dokładnie określić poziom dostępności maszyn, a także szybko znajdować i skutecznie eliminować przyczyny przestojów,
 • pozwala na cyfryzację działu utrzymania – system CMMS centralizuje informacje i zapisuje całą historię maszyny w jednym miejscu,
 • możliwość rozbudowy systemu – Kotrak CMMS to dedykowana aplikacja, dzięki czemu można ją dostosowywać do Twoich indywidualnych potrzeb.
Kto może korzystać z oprogramowania CMMS?

Kto może korzystać z oprogramowania CMMS?

 • pracownicy produkcyjni/przełożony pracowników produkcyjnych – mogą zgłaszać awarie urządzeń w firmie produkcyjnej,
 • pracownicy działu utrzymania ruchu i ich kierownicy – pracownicy działu UR zajmują się weryfikacją zlecenia i opisem wszystkich czynności, jakie muszą być wykonane. Aplikacja ewidencjonuje poszczególne prace do wykonania, ich czas, a także zużycie niezbędnych części, które będą wydawane w ramach magazynu części. Jeśli jesteś kierownikiem utrzymania ruchu, program ułatwia proces zarządzania pracą działu,
 • dyrektorzy i zarząd firmy.

Usprawnij i przyśpiesz procesy
produkcyjne w firmie!

Bezpłatnie skontaktuj się z naszym ekspertem

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

Możliwości programu CMMS

Możliwości programu CMMS

System utrzymania ruchu umożliwia zarządzanie działem UR, zaplanowanymi przeglądami i awariami, a także zarządzanie magazynami części zamiennych. Pozwala prowadzić czytelną ewidencję maszyn i ich części, a także rejestrować czynności naprawcze w przypadku awarii. Program do zarządzania utrzymaniem ruchu pozwala na automatyzację powtarzalnych czynności, takich jak ustalanie dat czynności serwisowych czy generowanie raportów dotyczących czynności serwisowych, naprawczych, kosztów części, itp.

Kotrak CMMS pozwala na wymianę informacji pomiędzy systemami różnego typu i różnych producentów (np. MES, dane mogą być także wysyłane i pobierane z systemu ERP czy systemu zarządzania produkcją), jak i sterownikami maszyn (co pozwala np. na ocenę bieżącego poziomu zużycia energii elektrycznej). W przypadku dzisiejszych systemów CMMS, integracja z maszynami umożliwia monitorowanie parametrów, dzięki czemu dział utrzymania ruchu może sugerować zarządowi firmy ich wymianę czy serwis. Z kolei dzięki integracji z licznikiem energii, dział UR może łatwo ocenić zużycie mocy w kW. System pozwala np. zaplanować kolejność włączania maszyn po weekendzie tak, żeby nie przekroczyć konkretnej mocy. Poniżej przedstawimy, w czym jeszcze może pomóc system CMMS i jakie są ważne funkcjonalności systemów CMMS.

W jakich branżach sprawdzi się system Kotrak CMMS?

produkcja system
produkcja
budownictwo system
budownictwo
transport system
transport
serwis system
usługi serwisowe
energetyka system
energetyka
Kontrola stanów magazynowych

Kontrola stanów magazynowych

System CMMS wspiera kontrolę stanów magazynowych, gdy towar z magazynu lub kilku magazynów jest wykorzystywany do naprawy sprzętu lub podczas jego przeglądu. Ewidencja tego typu wydań odbywa się za pomocą dokumentów czynności serwisowych lub naprawczych. Stan magazynowy może się również zmniejszyć, gdy jakaś część ulegnie uszkodzeniu. Części mogą być także zwrotnie przyjęte na stan magazynowy, celem ponownego użycia w innej maszynie.

Do każdego nowego towaru wprowadzanego na magazyn oprogramowanie Kotrak CMMS generuje kod kreskowy. Towar ma przydzieloną konkretną lokalizację magazynową (tzw. adres) oraz przypisanego kontrahenta, od którego kupiono daną część. Dzięki wsparciu systemu CMMS technicy utrzymania ruchu mają ułatwione zadanie, gdy przychodzi do ewidencji konkretnych części.

Z poziomu magazynu jest możliwe dodanie nowej karty towaru oraz edycja już istniejących. Każdy magazyn ma określone stany minimalne, a po ich przekroczeniu system Kotrak CMMS pokazuje alert o konieczności zasilenia magazynu. Maszyny również traktowane są jako pewna forma magazynu – na karcie maszyn systemu CMMS istnieje spis części, które zostały do niej włożone.

Zarządzanie serwisem

Zarządzanie serwisem

Ewidencja dokumentów serwisowych i kart awarii jest dużo prostsza, gdy korzysta się z oprogramowania klasy CMMS dla zespołu utrzymania ruchu. Przeglądy serwisowe odbywają się na podstawie dokumentu zlecenia serwisowego. Jest on generowany przez użytkownika, a o potrzebie wygenerowania takiego dokumentu pracownik jest informowany drogą mailową. Poza tą informacją, użytkownik w szczególnych okolicznościach jest informowany o konieczności wykonania wcześniejszych czynności serwisowych (np. zdjęcie), które uwzględnia strategia utrzymania ruchu.

Do każdej maszyny może być przypisana checklista. Jest to lista kontrolna dla technika służb utrzymania ruchu, która służy przeglądowi wykonanych czynności i ich ocenie. Każdorazowo, gdy zostaną wykonane czynności serwisowe lub naprawcze, serwisant zaznacza kolejne kroki na checkliście. Jedną checklistę można zastosować do wielu maszyn. Jest to ogromne ułatwienie dla każdego pracownika, a szczególnie tego, który dopiero wdraża się w swoje obowiązki, a także uczy się działania systemu CMMS.

Zgłaszanie awarii

Zgłaszanie awarii

Jednym z elementów systemu utrzymania ruchu jest możliwość zgłaszania awarii maszyn do techników działu utrzymania. Zgłoszenie awarii przez pracownika produkcji podlega weryfikacji przez dział utrzymania ruchu. Jeśli zgłoszenie jest zasadne, jest ono kategoryzowane, a także przypisywany jest konkretny serwisant lub serwisanci, którzy mają zająć się daną awarią. Serwisant może w oprogramowaniu CMMS opisać proces realizacji, dodać informacje o włożonych bądź wyjętych częściach, dodać zdjęcie uszkodzonego elementu. Dział utrzymania ruchu wykorzystuje także często archiwalne dane zgromadzone w trakci użytkowania systemu CMMS.

Chcesz czerpać korzyści z wdrożenia systemu CMMS?

Bezpłatnie skontaktuj się z naszym ekspertem

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

Kalendarz przeglądów

Kalendarz przeglądów

System CMMS służy do planowania działań. Wbudowany kalendarz ułatwia poruszanie się i odszukiwanie konkretnych zgłoszeń oraz planowanych przeglądów. Dzięki systemowi CMMS do każdego zgłoszenia serwisowego jest możliwość przypisania pracownika odpowiedzialnego za wykonanie czynności naprawczych. Nowoczesny system CMMS pozwala nadawać statusy zgłoszeniom, dzięki czemu łatwo i szybko da się określić, na jakim etapie prac jest dane zgłoszenie. Kalendarz przeglądów może też być wyświetlany jako lista, co jest wygodne w przypadku firm posiadających ogromną liczbę maszyn.

System utrzymania ruchu CMMS pozwala na planowanie czynności serwisowych w kalendarzu, a o zbliżających się terminach przeglądów z poziomu systemu CMMS możesz otrzymać powiadomienie:

 • mailem,
 • alertem,
 • przez pop up (po zalogowaniu się do systemu),
 • na dashboardzie (który można wyświetlić np. na dużym monitorze w firmie).
Karty maszyn

Karty maszyn

W programie Kotrak CMMS dla zespołu utrzymania ruchu zawarte są informacje o wszystkich maszynach, które znajdują się na produkcji. Do każdej maszyny przypisane są atrybuty charakterystyczne dla konkretnego urządzenia takie jak: cykl serwisowy, cykl przeglądów, pracownicy przypisani do maszyny. Funkcjonowanie systemu CMMS w firmie pozwala na dodanie informacji o konieczności dodania przeglądu maszyny do kolejki zleceń.

Jeśli maszyna jest podłączona do systemu przez sterownik, możesz skorzystać z wizualizacji danych i zobaczyć na wykresie np. temperaturę wtryskarki, cykle czy poziom ciśnienia. Konkretne funkcjonalności systemów CMMS mogą być dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb w obszarze utrzymania ruchu.

Raporty i historia przeglądów

Raporty i historia przeglądów

System Kotrak CMMS generuje raporty, które przedstawiają na przykład: liczbę wykonanych serwisów w danym okresie, liczbę wykonanych napraw, średni czas reakcji na zlecenie, koszty poniesione z tytułu napraw lub serwisów, czasie pracy maszyny, raport zużytych części. Raportowy moduł systemu CMMS i dane stamtąd pobierane mogą być wykorzystane do uszczegółowienia raportu OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Integracja systemów CMMS z modułem Smart Factory pozwala wygenerować także raport MTBF – typowy dla działów utrzymania ruchu (średni czas między awariami dla danej maszyny lub grup maszyn). Dane można analizować dla pojedynczych maszyn lub dla grup maszyn, na czytelnym wykresie lub w tabeli.

Korzyści z wdrożenia odpowiedniego systemu CMMS dla zespołu utrzymania ruchu

uporządkowanie ewidencji maszyn, części, narzędzi i innych urządzeń podlegających nadzorowi,
przejrzyste planowanie działań serwisowych i zarządzanie zleceniami pracy,
zautomatyzowane procesy utrzymania ruchu,
efektywna kontrola zgłaszanych awarii i czasów realizacji czynności naprawczych, optymalizacja działań służb utrzymania ruchu,
polepszenie przepływu informacji pomiędzy działem produkcji,
łatwo dostępny i wygodny monitoring stanu maszyn, bieżących czynności oraz awarii, raport historii awarii urządzeń,
wygodne wdrożenie strategii prewencyjnego utrzymania ruchu i planowanie działań prewencyjnych,
pełna kontrola stanu części zapasowych w magazynie i poziomu ich zużycia.

Kompleksowo zarządzaj działem utrzymania ruchu z systemem dopasowanym do Twoich potrzeb!

Bezpłatnie skontaktuj się z naszym ekspertem

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

Często zadawane pytania

System CMMS oferuje wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności, lepsze planowanie prac serwisowych, zarządzanie maszynami oraz raportowanie. Dowiedz się, jak w praktyce wygląda skuteczne wdrożenie systemu CMMS oraz na co zwrócić uwagę, gdy poszukujesz kompetentnej firmy wdrożeniowej.

Jak przebiega wdrożenie systemu CMMS?

Wdrożenie systemu CMMS to proces, który wymaga na początku starannego zaplanowania. Zanim przejdziemy do wdrożenia oprogramowania CMMS, naprawdę warto odpowiednio przeanalizować to, jakie procesy ma ono usprawnić, kto dokładnie ma z niego korzystać i jakie oczekiwania spełniać. Na późniejszych etapach konieczne jest także przeprowadzenia czynności takich jak dostosowanie oprogramowania dla działu UR do specyfiki konkretnej firmy czy przeszkolenie użytkowników systemu.

Poniżej przedstawiamy szczegółowo wszystkie etapy wdrażania systemu CMMS i tłumaczymy, jakie znaczenie mają one dla poprawnej implementacji.

Etapy i elementy wdrażania systemu CMMS

Pierwszym krokiem we wdrożeniu systemu CMMS jest analiza potrzeb użytkowników i specyfiki firmy. Obejmuje między innymi zrozumienie przez firmę wdrożeniową, jakie maszyny są używane w produkcji i które z nich są krytyczne, jak funkcjonuje magazyn części zamiennych, jakie są częste awarie, jakie zadania związane z utrzymaniem ruchu są najważniejsze, a także gdzie występują tzw. „wąskie gardła”. Kolejnym czynnikiem, jaki musi być przeanalizowany, jest kwestia infrastruktury i tego, gdzie program będzie zainstalowany, z jakiej bazy danych będzie korzystać, a także czy będzie integrowany z innym systemem, np. ERP. Ostatni element to urządzenia wykorzystywane przez pracowników, zarówno te mobilne, jak i np. drukarki etykiet.

Dzięki wnioskom z analizy, możliwe jest dostosowanie oprogramowania CMMS do specyfiki Twojej firmy i takie ułożenie procesów, które rozwiąże występujące do tej pory problemy. Potem następuje etap planowania, obejmujący np. ustawienie harmonogramu przeglądów, napraw i innych zadań. Dostosowywane są także konkretne raporty, które mają realnie usprawnić pracę działu UR oraz całej firmy.

Kolejnym krokiem jest instalacja oraz konfiguracja CMMSa w docelowym miejscu, a także późniejsze przeprowadzenie jego testów. Nie należy również zapomnieć o przeszkoleniu pracowników, którzy będą na co dzień korzystać z systemu, zarówno stacjonarnego, jak i mobilnego CMMSa. Szkolenie użytkowników jest niezbędne dla efektywnej pracy systemu, ponieważ będą oni wiedzieć, gdzie znajdują się konkretne funkcje oraz jak z nich korzystać.

Po wdrożeniu ważne jest ciągłe monitorowanie efektywności systemu i dokonywanie niezbędnych aktualizacji. Jest to istotne szczególnie w przypadku, gdy CMMS został zintegrowany z zewnętrznymi aplikacjami. Czasami konieczne jest także skorzystanie ze wsparcia asysty technicznej, która już po wdrożeniu odpowie na wszelkie pytania oraz pomoże w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Może się także zdarzyć, że wraz z rozwojem firmy, dotychczasowe rozwiązanie informatyczne przestanie być wystarczające. Wówczas program CMMS możemy zmodyfikować – wzbogacić go o kolejne funkcjonalności lub zmienić sposób, w jaki oprogramowanie będzie obsługiwało konkretne procesy.

Czy możliwe jest zdalne wdrożenie systemu CMMS?

Dzięki szybkiemu rozwoju technologii, zdalne wdrożenie systemu CMMS jest dziś możliwe – częściowo lub w całości. Zdalne wdrożenie CMMS pozwala na dynamiczny przebieg realizacji wdrożenia, niezależnie od lokalizacji użytkowników systemu.

Po wdrożeniu CMMSa jest także możliwe zdalne udzielanie wsparcia przez asystę techniczną. Jest to obecnie bardzo ważny dla klientów czynnik, ponieważ mogą oni otrzymać szybkie wsparcie w przypadku awarii czy innych problemów.

 

Poznaj nasz systemy wspierające firmy produkcyjne

Oprogramowanie dedykowane

Stwórz z nami intuicyjną i prostą w obsłudze aplikację. Postaw na dedykowany system odpowiadający potrzebom Twojej firmy.

Sprawdź

Kotrak WMS

Profesjonalnie zarządzaj magazynem. Zoptymalizuj procesy, zautomatyzuj działania i ogranicz koszty funkcjonowania.

Sprawdź

Kotrak MES

Kompleksowo zarządzaj firmą produkcyjną. Automatyzuj działania i reaguj na odchylenia w czasie rzeczywistym.

Sprawdź

Comarch ERP XL

Usprawnij działanie firmy z elastycznym systemem, dopasowanym do wszystkich potrzeb Twojego biznesu.

Sprawdź

Przeczytaj na naszym blogu

system dla produkcji
15 lutego 2021

System MES dla produkcji spożywczej – co musisz o nim wiedzieć i jaki wybrać?

Prowadząc firmę produkcyjną, szczególnie w branży spożywczej, musisz zadbać o szereg procesów oraz norm, by stworzyć wysokiej jakość produkt. Obecnie na rynku istnieje wiele różnych rozwiązań, które obsługują dane działania operacyjne w wytwórniach. Jednak ich wadą jest to, że nie zapewniają płynnego przepływu danych i pracy. To znów prowadzi do kłopotów w komunikacji oraz opóźnień w działaniach. Jeśli mierzysz się z tymi problemami w swojej firmie, pomyśl o wprowadzeniu kompleksowego systemu MES.

CZYTAJ WIĘCEJ
Internet of Things, system dla produkcji
12 marca 2021

Przemysł 4.0 – co to jest i jak usprawnia działanie fabryki?

Przemysł 4.0 to pojęcie, które od ładnych kilku lat przewija się w temacie efektywnego prowadzenia fabryk oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Jednak pod tym pojęciem kryje się o wiele więcej, niż sprawne zarządzanie produkcją. To narzędzie usprawniające działanie całego przedsiębiorstwa – niezależnie od jego branży czy rozmiaru. Czas zatem się dowiedzieć: co to jest przemysł 4.0 i jak rzeczywiście usprawnia działanie fabryki?

CZYTAJ WIĘCEJ
aplikacje dedykowane, usługi IT
24 czerwca 2020

Jak wybrać odpowiedni software house?

Poszukując software house’u do stworzenia rozwiązania IT, które będzie odpowiedzią na potrzeby Twojej firmy i wesprze zachodzące w niej procesy, musisz zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów. To za ich sprawą wyłonisz zaufane firmy z doświadczeniem, które nie tylko zaprojektują dla Ciebie dedykowany systemem, ale również mogą okazać się niezawodnym partnerem, wspierającym rozwój Twojego biznesu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Porozmawiaj z naszym specjalistą o Kotrak CMMS!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.