inne, system dla produkcji

Utrzymanie Ruchu – co to jest i czym zajmuje się ten dział?

utrzymanie-ruchu

Utrzymanie ruchu to kluczowy aspekt działalności przemysłowych i produkcyjnych. W tym artykule tłumaczymy, czym jest utrzymanie ruchu oraz jakie cele stawiają sobie przedsiębiorstwa w tym zakresie, a także czym zajmują się pracownicy tego działu. Ponadto, dowiemy się, jak usprawnić procesy utrzymania ruchu, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie systemu CMMS (Computerized Maintenance Management System). 

 Z naszego artykułu dowiesz się:

 

Czym jest utrzymanie ruchu?

Utrzymanie ruchu to dział przedsiębiorstwa produkcyjnego odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości działania urządzeń, maszyn i instalacji produkcyjnych. To cenne wsparcie działów produkcyjnych. Jego głównym celem jest minimalizacja przestojów, zapobieganie awariom i przerwom w pracy, co przekłada się na zwiększenie efektywności produkcji oraz obniżenie kosztów. Pracownik utrzymania ruchu zajmuje się planowaniem eksploatacji maszyn, dba o efektywną pracę linii produkcyjnych. Przewiduje możliwe problemy i działa w taki sposób, by minimalizować awarie, przestoje oraz ich skutki. 

(Dowiedz się więcej: Czym jest autonomiczne utrzymanie ruchu?)

 

Sprawdź, dlaczego warto wdrożyć system do utrzymania ruchu w firmie

Kotrak CMMS

 

Praca działu UR obejmuje różne działania związane z nadzorem technicznym i zarządzaniem parkiem maszynowym, infrastrukturą produkcyjną oraz instalacjami. Jego zakres obowiązków dotyczy logistyki oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom produkcji. Zadania obejmują dbanie o optymalny stan zapasów części zamiennych maszyn, prowadzenie przeglądów i prac serwisowych oraz prowadzenie ewidencji.  

Prace jednostki utrzymania ruchu są bardzo istotne w firmach produkcyjnych, ponieważ bezpośrednio przekładają się na wydajność przedsiębiorstwa, a co za tym idzie na przychody. 

Zadania techników i operatorów utrzymania ruchu mogą być związane z zapewnianiem prawidłowego działania maszyn, ich bieżącą konserwacją, naprawą i wymianą części. Do często pojawiających się prac zaliczanych do utrzymania ruchu należą: 

 • prowadzenie rejestrów środków trwałych, 
 • planowanie przeglądów i prac serwisowych, 
 • optymalizacja kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych, 
 • kontrola stanów magazynowych, 
 • modernizacja pracy maszyn.

Utrzymanie ruchu produkcji to również tworzenie oraz kontrola procedur, które mają zapewnić wydajną pracę sprzętu i szybką reakcję na ewentualne usterki. Technik UR zajmuje się również instalacją nowych zasobów w firmie oraz organizacją szkoleń z poprawnego używania maszyn w firmie. 

Efektywna praca działu utrzymania ruchu umożliwia odpowiednie zadbanie o sprawność maszyn i urządzeń. Jego kluczowym zadaniem jest zapewnienie właściwej eksploatacji infrastruktury technicznej danego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem kosztów, czy strat. 

 

system utrzymania ruchu

(Zobacz, Czym jest system CMMS? oraz Jak prawidłowo wdrożyć system CMMS?)

 

Cele działu utrzymania ruchu

Tak jak wynika z obszaru działania specjalistów utrzymania ruchu głównym celem ich działań jest zachowanie dostępności oraz prawidłowego funkcjonowania maszyn, a przede wszystkim płynna realizacja zleceń produkcyjnych.  

Można wyróżnić klika celów działu UR: 

 • realizowanie strategii pracy produkcji; 
 • dążenie do maksymalnej wydajności procesów produkcyjnych; 
 • zwiększenie sprawności produkcji – dział utrzymania ruchu pracuje nad zapewnieniem, że wszystkie maszyny i urządzenia pracują z maksymalną wydajnością, eliminując zbędne przestoje;
 • zapewnienie bezpieczeństwa – technicy dbają o to, aby sprzęty były bezpieczne dla pracowników i spełniały normy bezpieczeństwa; 
 • minimalizacja awarii – przeprowadzane są takie czynności jak: regularne przeglądy, konserwacja, czyszczenie i konieczne naprawy, aby zapobiec nieoczekiwanym awariom; 
 • prowadzenie dokumentacji – dział utrzymania ruchu prowadzi szczegółową dokumentację dotyczącą konserwacji i napraw, co ułatwia monitorowanie stanu urządzeń; 
 • optymalizacja kosztów – jednym z celów działu utrzymania ruchu jest dążenie do minimalizacji kosztów związanych z naprawami i konserwacją poprzez efektywne planowanie i wykonywanie zadań. 

 

Sprawdź, jak działa system CMMS w firmie produkcyjnej

Kotrak CMMS

 

Jak usprawnić utrzymanie ruchu?

Aby poprawić efektywność działu utrzymania ruchu, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie systemu CMMS do zarządzania UR. Nowoczesne aplikacje do zarządzania utrzymaniem ruchu pozwalają na optymalizacja procesów oraz integrację danych pochodzących z wielu źródeł w celu tworzenia efektywnych analiz. Dobrze dobrany system CMMS wymaga poprawnej konfiguracji i wówczas zapewnia spójne środowisko do planowania, nadzorowania oraz śledzenia zadań z obszaru utrzymania infrastruktury maszyn oraz pojazdów, a także pozostałego wyposażenia fabryk. 

System utrzymania ruchu CMMS pozwala na zarządzanie pracownikami oraz czynnościami związanymi z utrzymaniem sprawności maszyn, ale także umożliwia pozyskiwanie, przechowanie oraz obróbkę danych technicznych pochodzących z maszyn. 

Oprogramowanie do usprawnienia zarządzania utrzymaniem ruchu usprawnia między innymi przeprowadzanie następujących działań: 

 • delegowanie pracowników do zadań i ustalanie harmonogramu prac, 
 • klasyfikowanie typów zleceń, 
 • prowadzenie ewidencji maszyn i części zamiennych w parku maszynowym, 
 • automatyzacji powtarzalnych procesów takich jak generowanie zleceń, 
 • monitorowanie parametrów urządzeń, 
 • prowadzenie efektywnej strategii konserwacji maszyn, 
 • prowadzenie przejrzystej dokumentacji serwisowej. 

 

utrzymanie ruchu

(Zobacz, Czym jest system CMMS? oraz Jak prawidłowo wdrożyć system CMMS?)

Aby program CMMS działał poprawnie, czyli usprawniał kompleksowe utrzymanie ruchu, należy zadbać o jego integrację z innymi systemami oraz jego poprawną konfigurację. Korzystanie z funkcjonalności systemu utrzymania ruchu pozwala natychmiastowo reagować na zgłoszenia, aby zachować ciągłość produkcji. Prowadzi również do poprawy i optymalizacji innych procesów firmowych, jak stworzenie efektywnego elektronicznego obiegu dokumentów. Wdrożenie systemu CMMS może polepszyć przepływ informacji pomiędzy działami produkcji, wprowadzić przejrzystość w planowaniu zadań i zarządzaniu nimi, uporządkowaniu licznych procesów. 

Dział utrzymania ruchu odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości produkcji w przedsiębiorstwach. Poprzez skuteczne planowanie, nadzorowanie oraz monitorowanie ciągłości procesów konserwacji i napraw, możliwe jest zwiększenie efektywności oraz obniżenie kosztów. Wdrożenie systemu CMMS stanowi nowoczesne podejście do usprawnienia utrzymania ruchu, co może przynieść znaczne korzyści dla każdej firmy. 

Dzięki kompleksowemu podejściu do utrzymania ruchu oraz wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań, przedsiębiorstwa mogą osiągnąć znaczne zyski i lepiej konkurować na rynku. Warto zrozumieć, że utrzymanie ruchu to nie tylko naprawy i konserwacja, ale również strategia zarządzania, która ma istotny wpływ na efektywność działalności produkcyjnej. Niezależnie od branży, inwestowanie w utrzymanie ruchu może przynieść wymierne korzyści.

 

Przekonaj się, jak system CMMS pomoże Twojej firmie!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.