inne, system dla produkcji

Czym jest system CMMS?

czym jest system CMMS

Efektywne zarządzanie i utrzymanie ruchu (czyli obsługa awarii, przeglądów i raportowanie pracy maszyn) są kluczowe dla osiągnięcia wysokich i satysfakcjonujących wyników Twojej firmy produkcyjnej. W tym kontekście pojawia się pojęcie systemu CMMS, który służy przede wszystkim do planowania, nadzorowania i zapewniania sprawności operacyjnej. Dowiedz się więcej o tym, czym jest system CMMS i w jakich przedsiębiorstwach sprawdzi się jego używanie. Omawiamy najważniejsze funkcjonalności tego narzędzia oraz podpowiadamy, z jakimi innymi rozwiązaniami może współpracować, aby dać najlepsze rezultaty.

 Z naszego artykułu dowiesz się:

 

Do czego służy CMMS?

Systemy klasy CMMS (ang. computerized maintenance management system) to nowoczesne aplikacje stworzone z myślą o optymalizacji oraz wsparciu procesów utrzymania ruchu w różnych rodzajach zakładów produkcyjnych. Te programy zbierają i centralizują wszystkie dane pochodzące z różnych źródeł, które mają wpływ na utrzymanie ruchu i ułatwiają pracę zespołu, który zajmuje się tym zakresem.

Głównym celem systemu CMMS jest zapewnienie spójnego, zintegrowanego środowiska do planowania, nadzorowania i śledzenia wszelkich działań związanych z utrzymaniem infrastruktury maszyn, pojazdów i wyposażenia fabryk. Programy CMMS umożliwiają skuteczne zarządzanie pracownikami, harmonogramowanie przeglądów, śledzenie pracy maszyn i awarii, a także kontrolę nad zamówieniami oraz kosztami.

Sprawdzony system CMMS pozwala na pozyskiwanie oraz przechowywanie i obróbkę danych na temat stanu technicznego maszyn, występujących awarii oraz ich napraw, stanów magazynowych posiadanych części zamiennych i wielu innych. Dzięki systemowi CMMS osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu w dziale produkcji mogą lepiej i sprawniej wykonywać swoje obowiązki.

Sprawdź jaki działa efektywny system do utrzymania ruchu w firmie

Kotrak CMMS

 

System CMMS pozwala na prowadzenie między innymi takich działań jak:

 • zarządzanie działem UR – delegowanie dostępnych pracowników do zadań zgodnie z ich kompetencjami oraz uprawnieniami, kompletowanie załóg i przypisywanie do konkretnej zmiany, zarządzanie wynagrodzeniami za przepracowany czas, nadawanie priorytetów zadaniom
 • klasyfikowanie typów zleceń – np. wymiana, naprawa, zaplanowana praca,
 • planowanie prac w konkretnym przedziale czasowym oraz rezerwowanie materiałów czy sprzętu potrzebnego do wykonania prac,
 • prowadzenie ewidencji maszyn i ich części, z uwzględnieniem danych takich jak: nazwa maszyny, model, seria, rok produkcji, typ sprzętu, zdjęcie,
 • nadzorowanie terminów wygasania certyfikatów maszyn, uprawnień pracowników,
 • automatyzacja powtarzalnych procesów, np. generowanie zleceń, zamawianie części zapasowych,
 • monitorowanie wydajności maszyn dzięki wskaźnikowi OEE (określa on w jakim stopniu maszyny są wykorzystywane w procesie produkcyjnym oraz jak efektywnie są one w stanie wykonywać swoje zadania),
 • planowanie wydatków, np. kosztów części zapasowych, koszty pracy,
 • generowanie raportów naprawczych, serwisowych, rzeczywistych kosztów, statystyk przestojów i wydajności,
 • gromadzenie informacji pod kątem audytów, np. audytu wydajności,
 • wymiana informacji pomiędzy systemami różnego typu i różnych producentów,
 • monitorowanie parametrów maszyn, dzięki integracji pomiędzy CMMS a sterownikami urządzeń,
 • kontrola stanów magazynowych, zarządzanie serwisem,
 • ewidencja dokumentów serwisowych oraz kart ewidencji,
 • zgłaszanie awarii,
 • planowanie działań,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • prowadzenie kart maszyn,
 • prowadzenie efektywnej strategii konserwacji maszyn, dzięki danym pochodzących z maszyn i innych narzędzi IoT pozwalających na śledzenie procesów i zasobów. To działanie pozwala uniknąć awarii i umożliwia szybką reakcję na problem poprzez informowanie o środkach zapobiegawczy, wysyłanie alertów.

Jak widać, zastosowań systemu CMMS do utrzymania ruchu jest sporo. Kierownicy zespołu mogą również przy jego wykorzystaniu śledzić wykorzystanie budżetu np. przeznaczonego na części zamienne czy naprawy i rezultaty pracy. Ułatwia ewidencję maszyn i części zamiennych. To wszystko prowadzi do optymalizacji działań i kosztów w firmie.

 

system CMMS infografika 1

 

 

Dla kogo jest system CMMS?

Systemy CMMS są preferowanym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum przedsiębiorstw, od małych zakładów produkcyjnych po duże kompleksy przemysłowe. Oprogramowanie to jest nie tylko dedykowane działom utrzymania ruchu, lecz także kadrom zarządzającym, operatorom maszyn oraz pracownikom odpowiedzialnym za przeglądy i konserwację oraz ogólnym zarządzaniem awariami (dowiedz się więcej: Utrzymanie ruchu – co to jest i czym zajmuje się ten dział?). Dzięki CMMS, każdy może aktywnie uczestniczyć w procesie zapobiegania awariom i utrzymaniu efektywności operacyjnej. Jest on rozwiązaniem dla działów Utrzymania Ruchu, które chcą zwiększyć efektywność pracy techników oraz zmniejszyć awaryjność parku maszyn.

Branże, w których sprawdzi się system do utrzymania ruchu, na przykład taki jak Kotrak CMMS, to:

 • produkcja,
 • budownictwo,
 • transport,
 • usługi serwisowe,
 • energetyka.

Dużą część użytkowników oprogramowania klasy CMMS stanowią klienci, którzy prowadzą biznes związany z instalacją i naprawą maszyn, na przykład:

 • inżynierowie ogrzewania,
 • specjaliści od instalacji i naprawy urządzeń do klimatyzacji,
 • inżynierowie chłodnictwa,
 • instalatorzy bram automatycznych.

W większych firmach produkcyjnych jest to rozwiązanie dla menadżerów, które gwarantuje natychmiastową komunikację z osobami technicznymi. Pozwala to na zarządzanie pilnymi sprawami i wypadkami, a także zbieranie ważnych informacji. Ważną zaletą systemu CMMS jest przedłużenie żywotności maszyn dzięki bieżącemu nadzorowi, co w długiej perspektywie pozwala pracować bez przestojów, a także optymalizować koszty.

 

do czego służy cmms

Dowiedz się także: Jak prawidłowo wdrożyć system CMMS?

 

Jak działa system CMMS?

Główną ideą działania aplikacji CMMS jest centralizacja informacji związanych z utrzymaniem ruchu. W oparciu o zgromadzone dane, system CMMS służy do planowania przeglądów okresowych, konserwacji i napraw, zarządzania zadaniami pracowników oraz śledzenia ich postępu. CMMS zapewnia kontrolę nad wyposażeniem i infrastrukturą zakładu, co pozwala na efektywne zarządzanie zapotrzebowaniem na części zamienne.

Aby program utrzymania ruchu działał poprawnie i pozwolił osiągnąć główny cel czyli optymalizację nakładów w dziale Utrzymania Ruchu, ważna jest integracja z innymi systemami oraz jego poprawna konfiguracja. Korzystanie z funkcjonalności systemu CMMS pozwala natychmiastowo reagować na zgłoszenia, aby zachować ciągłość produkcji. Prowadzi również do poprawy i optymalizacji innych procesów firmowych, jak stworzenie efektywnego elektronicznego obiegu dokumentów.

Nowoczesny system dla UR pozwala radzić sobie z takim sprawami, które w codziennej pracy są problematyczne i można je zoptymalizować – mamy na myśli na przykład prowadzenie przeglądów maszyn. Jeśli będziesz współpracować z parterem wdrożeniowym, który potrafi prawidłowo skonfigurować oprogramowanie klasy CMMS, to jego używanie poprowadzi do eliminacji przestojów i opóźnień w realizacji działań. Dodatkowo system CMMS umożliwia usprawnienie komunikacji między kierownikami i serwisantami oraz innymi pracownikami technicznymi.

 

Zobacz jak działa system CMMS do utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej

Kotrak CMMS

 

Najważniejsze funkcjonalności CMMS

Programy CMMS oferują bogaty zestaw funkcji, które znacząco usprawniają procesy związane z utrzymaniem ruchu, a także obsługą awarii czy ewidencją maszyn i ich części. Wśród kluczowych możliwości warto wymienić harmonogramowanie przeglądów i konserwacji, nadzorowanie zadań pracowników, generowanie raportów z przeprowadzonych prac oraz analizę rezultatów. Dodatkowo, CMMS umożliwia skuteczną automatyzację wielu zadań, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby.

Najbardziej podstawowe i najczęściej wykorzystywane funkcje CMMS to:

 • planowanie działań, serwisów i przeglądów przy użyciu zsynchronizowanych kalendarzy i automatyzując ustalenie terminów,
 • łatwe dla całego zespołu i w każdych warunkach zgłaszanie na przykład przestojów,
 • śledzenie stanów magazynowych maszyn i dodatkowych części zamiennych,
 • zarządzanie zasobami,
 • kontrola stanów maszyn i obiektów z poziomu oprogramowania,
 • nadzorowanie zadań zespołu oraz wyników,
 • możliwość tworzenia oraz analizy raportów, wskaźników oraz zgłoszeń,
 • określanie wskaźników OEE oraz MTBF (średni czas działania maszyny/narzędzi bez przerw).

Jeśli Twoja firma potrzebuje rozszerzenia standardowych funkcjonalności sytemu CMMS, to możesz skorzystać ze wsparcia doświadczonej firmy IT, która dostosuje rozwiązanie do potrzeb konkretnego biznesu.

 

 najwazniejsze-funkcjonalnosci systemu cmms

 

Integracja CMMS z innymi systemami

W dobie automatyki i digitalizacji oraz wprowadzania w firmach produkcyjnych wielu systemów czy elementów AI, istotne jest zapewnienie pełnej integracji między różnymi systemami w przedsiębiorstwie. Jeśli zdecydujesz się na integrację systemów CMMS z innymi narzędziami, to zbierane dane z różnych źródeł możesz odczytać w jednym miejscu, a przede wszystkim tworzyć z nich efektywne raporty i wyciągać wnioski. Poprzez wykonanie odpowiednich integracji różnych programów można tworzyć w firmie elektroniczny obieg dokumentów, który optymalizuje działania w wielu działach biznesu i pozwala wprowadzić porządek w dokumentacji.

Nowoczesny CMMS może być skutecznie zintegrowany na przykład z systemami ERP (ang. Enterprise Resource Planning) do zarządzania przedsiębiorstwem, takimi jak na przykład Comarch ERP XL oraz innymi narzędziami zarządzania produkcją (na przykład systemy MES). Dzięki temu możliwa jest płynna wymiana danych, optymalizacja procesów produkcyjnych i lepsza kontrola nad efektywnością operacyjną. System CMMS możesz integrować również z takimi rozwiązaniami jak MS Excel, jeśli wcześniej Twoja firma korzystała z tej metody zbierania danych.

Użytkowanie systemu CMMS umożliwia efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu, planowanie prac konserwacyjnych oraz minimalizację kosztów poprzez zapobieganie awariom. Bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa, rozwiązania CMMS stanowią klucz do osiągnięcia wyższej efektywności operacyjnej i konkurencyjności na rynku.

 

Przekonaj się, jak system CMMS pomoże Twojej firmie!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.