Comarch ERP Optima Kadry i Płace

Jesteśmy Złotym Partnerem Comarch!
Kompleksowe wsparcie w zakresie działań kadrowych.
Pracuj zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.

Umów bezpłatną konsultację
Comarch Optima Kadry i Płace – szybko i sprawnie zarządzaj wynagrodzeniami

Comarch Optima Kadry i Płace – szybko i sprawnie zarządzaj wynagrodzeniami

Comarch Optima Kadry i Płace to moduł kadrowo-płacowy przeznaczony zarówno dla małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw. Zaawansowane funkcje da firm o rozbudowanej strukturze i złożonym sposobie naliczania wynagrodzeń posiada moduł Płace i Kadry Plus.

Dzięki bieżącym aktualizacjom, moduł daje Ci gwarancję pozostawania w zgodzie z obowiązującym prawem. Pełna integracja z programem Płatnik pozwoli Ci łatwo prowadzić rozliczenia z ZUS, natomiast integracja z systemem e-Deklaracje zautomatyzuje wysyłkę deklaracji podatkowych do US. Comarch Optima Kadry i Płace współpracuje z modułami Kasa/Bank, Księga Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa, co zapewnia sprawną wymianę informacji w całej firmie.

Program Optima Kadry i Płace jest rozwiązaniem pozwalającym
na kompleksową obsługę księgowości oraz działu kadrowego:

prawo podatkowe
bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w prawie
administracja
wygodnie rozliczaj się z ZUSem
rejestracja klientów
przechowuj historię zatrudnienia i szkoleń pracowników w jednym miejsc
harmonogram pracy
łatwo rozliczaj czas pracy, urlopy oraz zwolnienia lekarskie
e-paragony
szybko przygotowuj deklaracje dla PFRON
szybsza analiza wydatkow
automatycznie otrzymuj wyliczenia dotyczące wysokości wynagrodzeń

Zapewnij płynną pracę działowi Kadr i Płac!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

Moduł Comarch Kadry i Płace posiada 6 ważnych obszarów:

Kadry
znajdują się w nich dane personalne zleceniobiorców lub pracowników, o członkach ich rodziny i przysługujących im zasiłkach, zasady wynagradzania. Zapamiętane dane kadrowe pracownika oraz zmiany w tych informacjach tworzą historię jego etatu
Wypłaty
obejmują listy płac i wypłaty pracowników. Listy płac umożliwiają zdefiniowanie okresu za jaki naliczane będą wypłaty, daty wypłaty oraz miesiąca deklaracji. W systemie dostępne są standardowe algorytmy pozwalające łatwo skonfigurować wynagrodzenia
Deklaracje
znajdują się tu Pliki KEDU, Deklaracje ZUS rozliczeniowe, Deklaracje roczne IWA, Deklaracje roczne ZSWA, Zaliczki na PIT-4R, Podatek na PIT-8AR, Deklaracje PIT pracowników oraz Deklaracje PFRON
Słowniki
dające się modyfikować przez użytkownika słownikowe listy stanowisk i funkcji, kody zawodów, itp.
Struktura organizacyjna
jest to funkcja dostępna w Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Pozwala ona na lepsze zorganizowanie kadr, założenie wydziałów, lokalizacji, projektów
PKZP - kasy zapomogowo – pożyczkowe
funkcja ta również dostępna jest w wersji Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Jest dedykowana dużym jednostkom budżetowym i zakładom sprywatyzowanym.

   • prowadzenie akt pracowniczych – elektroniczna teczka pracownika (e-Teczka pracownicza),
   • tworzenie struktury podległościowej, ułatwiającej zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz w aplikacji Comarch ERP HRM,
   • zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią,
   • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
   • kontrola unikalności numeru PESEL pracowników,
   • import elektronicznych zwolnień lekarskich,
   • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego i nieobecności,
   • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,
   • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej),
   • kontrola limitu urlopu wypoczynkowego dla osób podejmujących pierwszą pracę i pracowników tymczasowych tak, aby należny za dany miesiąc urlop można było wykorzystać dopiero po upływie miesiąca pracy,
   • rozliczanie nieobecności związanych z rodzicielstwem w połączeniu z pracą na część etatu,
   • kontrola limitu dla zwolnienia chorobowego w obrębie danego okresu zasiłkowego,
   • kontrolę limitu dni w roku dla zasiłku opiekuńczego,
   • sprawne definiowanie indywidualnych planów pracy oraz rejestrowanie czasu pracy,
   • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych,
   • wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
   • generowanie wydruku Zaświadczenia płatnika składek Z–3 z automatycznym ustalaniem okresu dla składników miesięcznych i  okresowych,
   • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
   • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
   • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
   • sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS,
   • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami,
   • możliwość odnotowania indywidualnego rachunku składkowego przedzielonego płatnikowi przez ZUS,
   • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów,
   • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
   • tworzenie korekt, zarówno dla pracowników jak i dla właścicieli, do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
   • podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
   • rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, z uwzględnieniem kontroli minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla zleceniobiorców,
   • rozliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych, z wykorzystaniem wydruku ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców,
   • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac,
   • archiwizację wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizację wypłat za wskazany okres,
   • przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania,
   • automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych
   • wykonywanie operacji zbiorczo, dla wielu pracowników jednocześnie: dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie lub czasie pracy, naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, seryjna wypłata dodatku,
   • struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów,
   • atrybuty – czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji,
   • opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
   • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia,
   • generowanie opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty,
   • obsługa kadrowo-płacowa dla pracowników wieloetatowych,
   • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą i pracowników tymczasowych,
   • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc, rozdzielenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
   • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, udzielanie pracownikowi pożyczek uzupełniających, raportowanie,
   • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (komorniczych, alimentacyjnych),
   • możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,
   • import informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
   • definiowanie dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy.

COMARCH OPTIMA DEMO

Bezpłatnie pobierz Comarch Optima Demo i skorzystaj z 60 dni okresu próbnego!

Pobierz
Comarch HRM

Comarch HRM to aplikacja do zarządzania czasem pracy i urlopami, delegacjami, szkoleniami i ocenami okresowymi. Z aplikacji można korzystać na komputerze, tablecie i telefonie. Aplikację może również skonfigurować w modelu usługowym w chmurze Comarch.

Skorzystaj z aplikacji Comarch HRM i mobilnie zarządzaj czasem pracy oraz urlopami:

 • planuj i zatwierdzaj urlopy oraz delegacje,
 • rejestruj nieobecności,
 • przeglądaj listę pracowników wraz z ich szczegółowymi danymi,
 • kontroluj czas pracy,
 • sprawdzaj kwalifikacje zatrudnionych osób,
 • szybko wydrukuj PITy

Comarch ERP Optima Płace i Kadry można zintegrować również z:

Wykorzystuj wszystkie możliwości programu kadrowo-płacowego!
Postaw na naszych specjalistów!

Instalacja
Zainstalujemy i skonfigurujemy oprogramowanie
Szkolenie
Przeszkolimy Twoich pracowników z obsługi Comarch ERP Optima
Pomoc
Pokażemy Ci, jak wykorzystać oprogramowanie w taki sposób,<br> aby jak najpełniej wykorzystać jego możliwości
Asysta
Zapewnimy opiekę asysty, która zawsze odpowie na pytania oraz udzieli pomocy
Odpowiedzi na często zadawane pytania

Jak przebiega wdrażanie systemu Comarch ERP Optima Kadr i Płac?

Comarch Optima Kadry i Płace jest składowym modułem systemu Comarch ERP Optima, który pozwala zorganizować pracę kadr w firmie, czyli umożliwia zakładanie sekcji jak wydziały lokalizacji oraz projekty. Aby wdrożyć a następnie uruchomić moduł Kadry i Płace, trzeba posiadać licencję administracyjną dostępową do systemu Optima, czyli moduł KASA/BANK.

Moduł Kadry i Płace Comarch składa się z sześciu grup, które można odpowiednio skonfigurować i działać wedle obowiązującego prawa: Kadry, Wypłaty, Deklaracje, Słowniki, Struktura, PKPZ.

Prowadzenie operacji związanych z wdrożeniem i konfiguracją Comarch Optima Kadry i Płace należy rozpocząć od analizy przedwdrożeniowej, aby ustalić jak skonfigurować moduły Optima. Będą one wówczas spełniały wymagania klientów i umożliwiały konkretne działania pracowników na Comarch Kadry i Płace. Ustalenia te są raportowane.

Etapy wdrażania Comarch Optima Kadry i Płace

Po zakupie odpowiedniej licencji wdrożenie Comarch Optima Kadry i Płace można podzielić na kilka etapów, jeśli chodzi o wdrożenie właściwego modułu. Pierwszy etap to wspomniana już wcześniej analiza przedwdrożeniowa, a także stworzenie spisu ustaleń, który pozwala na rzetelne i poprawne przeprowadzenie działań przy wdrożeniu oprogramowania dla firmy, zoptymalizowanie kosztów i stworzenie ścieżek obiegu pracy.

Następnie Comarch Optima Kadry i Płace należy zainstalować na komputerze użytkowników – jeśli zdecydowaliśmy się na program w wersji stacjonarnej. Kolejny etap to konfiguracja podstawowa, czyli przede wszystkim ostawienia techniczne użytkowników czy przydzielanie dostępów.

Konfiguracja modułu Optima Kadry i Płace obejmuje:

 • założenie nowej bazy,
 • dodawanie operatora,
 • uzupełnienie danych o firmie,
 • konfiguracja modułu Kasa/Bank, która jest wymaga, aby działał poprawnie moduł Kadry i Płace. Cena za licencje i moduły naliczana jest jednak osobno.
 • rozliczenia z ZUS pracowników,
 • rozliczenia podatkowe,
 • harmonogram czasu pracy oraz rozliczeń nadgodzin,
 • nieobecności,
 • naliczanie składniki wynagrodzenia,

Konfigurując Kadry i Płace należy skonfigurować następujące obszary:

 • Parametry – ustalenie do automatycznego uruchomienia Płatnika oraz logów systemowych,
 • Podstawa składek ZUS naliczanych dla pracownika
 • Składki ZUS
 • Stałe podatkowe, na przykład progi podatkowe czy wysokość kosztów uzyskania przychodu
 • Wynagrodzenia
 • Zasiłki

 

Optima Kadry i Płace – instrukcja

Jeśli wszystkie dotychczasowe etapy wdrożenia zostaną poprawnie wykonane, kolejno przeprowadzane są przez firmę wdrożeniową szkolenia dla użytkowników, które zazwyczaj prowadzą do dodatkowych, szczegółowych konfiguracji modułów w celu zautomatyzowania pracy. Jeśli użytkownik chce zapoznać się z dodatkowymi funkcjonalnościami Comarch Optima, instrukcja programu jest dostępna także na stronie producenta. W przypadku zgłoszenia potrzeby, możemy zorganizować kurs „Optima kadry i płace” dla użytkowników, którzy chcą poznać system jeszcze lepiej.

Po wdrożeniu systemu oferujemy także stałą pomoc techniczną certyfikowanej asysty dla naszych klientów w razie jakichkolwiek pytań dotyczących obsługi bądź aktualizacji oprogramowania. Dowiedz się więcej: Optima pomoc i wsparcie

Zdalne wdrażanie systemu Comarch Optima Kadry i Płace — czy jest możliwe?

Niektórzy przedsiębiorcy wybierają partnera Comarch z innego regionu niż ten, w którym znajduje się główna siedziba firmy albo wiele działań wykonują na zewnątrz i wolą wybierać wdrożenia zdalne. Oczywiście zdalne wdrożenie systemu Comarch Optima Kadry i Płace w firmie jest możliwe. Nasi wdrożeniowy wykonują takie operacje w trybie zdalnym po wcześniejszym ustaleniu takiej formy współpracy.

Jeśli jesteś zainteresowany zdalnym lub stacjonarnym wdrożeniem modułu Comarch ERP Optima Kadry i Płace, skontaktuj się z nami lub wypełnij i prześlij formularz.

Optima Kadry i Płace – cena

Cennik Comarch Optima Kadry i Płace dostępny jest na naszej stronie internetowej, jednak zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym ekspertem, który dobierze odpowiednie moduły oraz liczbę licencji do potrzeb Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem wyceną Comarch Optima Kadry i Płace – skontaktuj się z nami!

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu dla kadr i płac!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

Poznaj inne moduły Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima CRM

Nowoczesny system do zarządzania relacjami z klientami. Zbuduj profesjonalny wizerunek swojej firmy i czerp z niego zyski.

Sprawdź

Optima biuro rachunkowe – Comarch ERP

Uprość swoją pracę i sprawniej obsługuj klientów z najpopularniejszym rozwiązaniem księgowym na polskim rynku.

Sprawdź

Comarch ERP Optima Analizy BI

Zyskaj rzetelną wiedzę na temat swojej firmy. Podejmuj decyzje biznesowe w oparciu o realne dane z Business Intelligence.

Sprawdź

Comarch ERP Optima Handel z Magazynem

Kompleksowe wsparcie dla sprzedaży i procesów magazynowych. Efektywnie zarządzaj dokumentami, towarami oraz logistyką.

Sprawdź

Comarch ERP Optima Księgowość

Szybko, sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem obsługuj wszystkie formy księgowości w firmie z Comarch Optima.

Sprawdź

Przeczytaj na naszym blogu

usługi IT
28 maja 2020

Co obejmuje kompleksowa obsługa informatyczna firm w Kotrak?

Zakup oprogramowania lub zlecenie stworzenia dedykowanego systemu to decyzja, którą podejmujesz w oparciu o doświadczenie oraz jakość oferty firmy IT. W dzisiejszym artykule zaprezentujemy, jak wygląda ścieżka klienta w Kotrak i jak ważną rolę odgrywa w niej zapewnienie wysokiej jakości obsługi IT oraz opieki nad klientem.

CZYTAJ WIĘCEJ
ERP
14 lipca 2020

Jaki program do zarządzania małą i średnią firmą?

W obecnych czasach większość firm musi zdecydować się na zakup programu do zarządzania, niezależnie od ich wielkości i branży. System dla przedsiębiorstwa to nie tylko narzędzie do zarządzania finansami, ale również innymi kluczowymi procesami, w tym narzuconymi przez ustawodawcę. Dlatego dzisiaj odpowiadamy na pytanie: jaki program wybrać do zarządzania małą i średnią firmą?

CZYTAJ WIĘCEJ
ERP
4 lutego 2019

Jak wybrać system ERP?

Jeśli wiesz już czym jest system ERP, warto także zapoznać się z kilkoma poradami dotyczącymi tego, jak wybrać właściwy system ERP (ang. Enterprise Resource Planning). To bardzo ważne, ponieważ z tym konkretnym oprogramowaniem zwiążesz się na co najmniej kilka lat.

CZYTAJ WIĘCEJ

Postaw na kompleksowe rozwiązanie IT dla kadr!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.