Optima Księgowość

Szybko, sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem
obsługuj wszystkie formy księgowości w firmie.

Umów bezpłatną konsultację
Najpopularniejszy system do księgowości

Najpopularniejszy system do księgowości

Comarch ERP Optima Księgowość to moduł programu ERP Optima, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób wystawisz dokumenty: zakupowe, sprzedażowe, fiskalne, kasowe i bankowe. Dokumenty można wystawić zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej.

Program Optima Księgowość pozwala Ci prowadzić wszystkie formy księgowości: od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów (KPiR), aż po pełną księgowość (księgowość kontowa). Firmy, które chcą kompleksowo obsłużyć wszystkie rozliczenia, mogą także skorzystać z rozwiązania dla środków trwałych. Oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu pozostaje w zgodzie z aktualnymi przepisami prawnymi. Płatnicy podatku VAT mają możliwość wprowadzania dokumentów do Rejestrów VAT, skąd są one przenoszone do Księgi Handlowej lub Księgi Podatkowej.

Moduł Księgowość swobodnie wymienia dane z pozostałymi elementami oprogramowania Comarch ERP Optima. W efekcie przepływ informacji z całej firmy nie jest niczym ograniczony. Rozliczenia handlowe i procesy księgowe są łatwiejsze oraz przebiegają szybciej.

Zarządzaj księgowością kompleksowo
i profesjonalnie!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Napisz do nas!

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

Pełna księgowość (księgowość kontowa) w module Księga Handlowa

Pełna księgowość (księgowość kontowa) w module Księga Handlowa

Moduł Comarch ERP Optima Księga Handlowa, jak i aplikacje zintegrowane (np. Comarch e-Sprawozdania) umożliwią Ci prowadzenie pełnej księgowości w firmie. System zapewni Ci pełne bezpieczeństwo, będziesz pracować zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości. Comarch ERP Optima Księga Handlowa pozwala Ci prowadzić księgi rachunkowe, sporządzać sprawozdania finansowe i zestawienia informacyjne (raporty wewnętrzne). System ułatwia podejmowanie decyzji finansowych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, związanych z kierunkiem inwestowania oraz optymalnym wykorzystaniem zasobów.

Księga Handlowa

   • tworzenie okresów obrachunkowych,
   • tworzenie wielopoziomowego planu kont i wykorzystanie funkcji grup kont,
   • prowadzenie rozliczeń przy użyciu split payment – mechanizmu podzielnej płatności,
   • tworzenie i wysyłanie plików JPK (struktury: VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do US,
   • scalenie plików JPK_VAT,
   • prowadzenie pełnej ewidencji VAT,
   • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych oraz metodą kasową,
   • wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 oraz wysyłanie do systemu e-Deklaracji,
   • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
   • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
   • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania dokumentów oraz deklaracji,
   • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
   • tworzenie zestawień księgowych: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, itd.
   • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
   • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
   • predekretację dokumentów,
   • automatyczną internetową wymianę dokumentów,
   • generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozrachowywania dekretów,
   • tworzenie księgowań okresowych,
   • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego
   • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. zlecenia, dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, itp.,
   • parowanie ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
   • import lub eksport plików poprzez pracę rozproszoną,
   • automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie.
   • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe,
   • księgowanie schematami księgowymi na konta walutowe,
   • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
   • generowanie przeszacowania walut.

Księga Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencja Ryczałtowa w module Księga podatkowa

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa wspomaga księgowych w ich codziennej pracy.
System informatyczny pozwala na obsługę księgową w zakresie:

ewidencja ryczałtowa
ewidencji ryczałtowej
księga przychodu i rozchodu
Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)
VAT
rozliczenia podatku VAT od towarów i usług

Oprócz podstawowych ewidencji księgowych, program pozwoli Ci także na prowadzenie ewidencji pomocniczych, wymaganych przy tej formie księgowości.
Moduł Księga Podatkowa umożliwia gromadzenie danych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane mogą być wprowadzane
najpierw do bufora księgi (zapisy na brudno), a dopiero potem przenoszone do księgi głównej lub od razu wprowadzane bezpośrednio do księgi.

Moduł Księga Podatkowa pozwala na:

Moduł Księga Podatkowa pozwala na:

 • wprowadzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej,
 • dodanie spisu z natury,
 • wprowadzenie dokumentów do rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej oraz ich księgowanie,
 • prowadzenie rozliczeń przy użyciu Split Payment – mechanizmu podzielonej płatności,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27 oraz wysyłanie do systemu e-Deklaracji,
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36/PIT-36L lub PIT-28 oraz obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • wprowadzenie wielu działalności właściciela do wyliczenia podatku dochodowego,
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK (VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do US,
 • prowadzenie firmy wielozakładowej.

Moduł Środki Trwałe pozwala na:

automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego
księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych
zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa, naturalna)
ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych
uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych
dokonanie ulepszenia lub częściowej likwidacji środka trwałego
zawieszenie amortyzacji środka trwałego
ewidencję środków trwałych będących w budowie
przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania
przenoszenie środków trwałych pomiędzy firmami
prowadzenie ewidencji wyposażenia

Sprawnie prowadź pełną księgowość w firmie!

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych

Comarch ERP Optima Środki Trwałe pozwala Ci obsłużyć gospodarowanie środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem dodatkowym. Moduł Środki Trwałe posiada kompletną księgę inwentarzową. Na podstawie wprowadzonych danych o poszczególnych środkach, generowane są odpisy amortyzacyjne i plan amortyzacji. Odpisy można w kolejnym etapie zaksięgować.

COMARCH OPTIMA DEMO

Bezpłatnie pobierz Comarch Optima Demo i korzystaj z niego przez okres 60 dni!

Pobierz

Zacznij szybciej, sprawniej i efektywniej prowadzić księgowość
w firmie dzięki programowi Optima Księgowość!

automatyzacja procesów
wyeliminuj powtarzające się czynności
wystawiasz faktury
usprawnij proces wprowadzania faktur
prowadzenie kontroli jakości
zwiększ bezpieczeństwo pracy poprzez eliminację popełnianych błędów
dostep do informacji o firmie
pracuj zgodnie z aktualnymi przepisami
Internal Transfer
usprawnij obieg informacji pomiędzy działami
przeglądarka
pracuj na przyjaznym interfejsie

Wdrożymy dla Ciebie:

Comarch Optima Księga Podatkowa
Comarch Optima Księga Handlowa
Comarch Optima Środki Trwałe
Comarch Optima Rejestr VAT

OTRZYMAJ WSPARCIE PRAKTYKÓW BIZNESU!

Sprawdź nas w akcji!
Zakup systemu to pierwszy krok do zmiany – jednak tylko właściwe jego wdrożenie i trafna ocena Twojej indywidualnej sytuacji pozwoli wybrać strategię prowadzącą do Twojego celu.  Ponad 25-letnie doświadczenie pozwala nam proponować rozwiązania dostosowane do Twojej branży.
Dla Ciebie:
Przeanalizujemy obecną sytuację, zainstalujemy i skonfigurujemy oprogramowanie, przeprowadzimy szkolenie z obsługi Optimy.
Spotkajmy się!
Wspólnie dopracujemy strategię usprawnienia pracy. Pokażemy Ci, jak najlepiej wykorzystać oprogramowanie! Chętnie spotkamy się z Tobą i Twoimi pracownikami podczas szkoleń lub indywidualnych konsultacji.
Najczęściej zadawane pytania

Wdrażanie Comarch ERP Optima Księgowość — jak przebiega?

Wdrożenie programu Comarch Optima księgowość ma na celu usprawnienie przede wszystkim: procesów serwisowych, fakturowania, działań handlowych, sprzedaży w internecie, księgowości, rozliczeń i raportowania. Jego przebieg trochę się różnić w zależności od wdrożeń stacjonarnych oraz zdalnych. Przebieg wdrożeń programu finansowo księgowego Optima dla księgowości i bur rachunkowych opisujemy poniżej w etapach.

Jesteś nowym klientem systemów Comarch? Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć współpracę. Jeśli posiadasz już jakieś rozwiązania Comarch i jesteśmy Twoim partnerem, chętnie Ci pomożemy. Możesz skontaktować się z nami również w celu zmiany partnera Comarch.

Jeśli chcesz prowadzić księgowość w swojej firmie z systemem ERP, na początku warto określić liczbę użytkowników oprogramowania dla firm, zakres Twoich działań w oparciu o wcześniejsze zadania, takie jak generowanie faktur, obliczanie podatku, prowadzanie ksiąg przychodów i rozchodów, wysyłanie deklaracji i innych wniosków.

 Etapy wdrażania systemu Comarch Optima Księgowość

 • Analiza przedwdrożeniowa, która skład się z: rozpoznania procesów biznesowych, wskazania działań, które wymagają optymalizacji, analiz środowiska serwerowego oraz biznesowego, rozpoznanie sytuacji w firmie, określanie zakresu wdrożenia, dopasowanie funkcjonalności.
 • Projektowanie zakresu rozwiązań wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w zakresie Optima księgowość. Obszar tego działania to przede wszystkim: określanie zakresu działania systemu, określanie dodatków do systemu Comarch, dopasowanie funkcji do wymagań klienta biznesowych i prawnych czy obiegu dokumentów.
 • Implementacja programu i modułu oprogramowania Comarch Optima do księgowania, czyli wprowadzenie systemu, szkolenia dla użytkowników, konfiguracja funkcjonalności, przygotowanie uruchomienia.
 • Uruchomienie systemu Comarch ERP Optima dla księgowości.

Czy możliwe jest zdalne wdrażanie Comarch ERP Optima Księgowość?

Od kilku lat wdrożenia oprogramowania Comarch Optima Księgowość u wielu naszych klientów przeprowadzane są również w trybie zdalnym. Co to właściwie oznacza? Nasi klienci mają swoje siedziby w różnych lokalizacjach w całej Polsce, a także zagranicą. W wielu przypadkach bardziej efektywne jest wdrożenie zdalne bez konieczności wizyty naszych specjalistów w siedzibie klienta. W ten sposób mogą być przeprowadzone wszystkie etapy szkolenia od rozmowny z klientem, analizę przedwdrożeniowa po wdrożenie i konfigurację programu do księgowości, a nawet wykonanie szkolenia zdalnego dla całego zespołu przy użyciu różnych programów zewnętrznych do komunikacji.

Zdalne wdrożenie systemów takich jak Comarch ERP Optima ma wiele zalet, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na optymalizację kosztów wdrożenia i przeprowadzonych szkoleń, a także czasu pracy pracowników działu księgowości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób przeprowadzeni wdrożenia systemów informatycznych, przeczytaj artykuł Jak wdrażamy systemy IT w Kotrak?

Nasi specjaliści oferują również techniczną pomoc powdrożeniową związaną z asystą techniczną systemu Comarch ERP Optima.

Comarch Optima Księgowość – instrukcja obsługi

Instrukcje obsługi Comarch Optima Księgowość są zmienne w zależności od tego, na której wersji oprogramowania aktualnie pracujemy. Jeśli interesują Cię informacje dotyczące tego, w jaki sposób najlepiej wykorzystywać możliwości zakupionego u nas systemu, zachęcamy do skorzystania z konsultacji z naszymi ekspertami.

Comarch Optima Księgowość – cennik

Jeśli chcesz poznać cenę poszczególnych modułów (także takich jak Optima Księgowość czy Optima Biuro Rachunkowe), kliknij w link: Comarch Optima cennik

Otrzymaj niezobowiązującą wycenę programu do prowadzenia księgowości!

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

Poznaj inne moduły Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima CRM

Nowoczesny system do zarządzania relacjami z klientami. Zbuduj profesjonalny wizerunek swojej firmy i czerp z niego zyski.

Sprawdź

Comarch ERP Optima Handel z Magazynem

Kompleksowe wsparcie dla sprzedaży i procesów magazynowych. Efektywnie zarządzaj dokumentami, towarami oraz logistyką.

Sprawdź

Comarch ERP Optima Kadry i Płace

Kompleksowe wsparcie w zakresie działań kadrowo-płacowych. Pracuj zawsze zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.

Sprawdź

Comarch ERP Optima Analizy BI

Zyskaj rzetelną wiedzę na temat swojej firmy. Podejmuj decyzje biznesowe w oparciu o realne dane z Business Intelligence.

Sprawdź

Optima biuro rachunkowe – Comarch ERP

Uprość swoją pracę i sprawniej obsługuj klientów z najpopularniejszym rozwiązaniem księgowym na polskim rynku.

Sprawdź

Przeczytaj na naszym blogu

ERP
14 lipca 2020

Jaki program do zarządzania małą i średnią firmą?

W obecnych czasach większość firm musi zdecydować się na zakup programu do zarządzania, niezależnie od ich wielkości i branży. System dla przedsiębiorstwa to nie tylko narzędzie do zarządzania finansami, ale również innymi kluczowymi procesami, w tym narzuconymi przez ustawodawcę. Dlatego dzisiaj odpowiadamy na pytanie: jaki program wybrać do zarządzania małą i średnią firmą?

CZYTAJ WIĘCEJ
ERP
14 grudnia 2020

Jak ułatwić pracę w dziale księgowości Twojej firmy?

Dział księgowości w Twojej firmie musiał w tym roku nieco zmienić swoje dotychczasowe działania? Pojawił się problem z dostarczaniem dokumentów i ich akceptacją? Poznaj sposoby na ułatwienie pracy księgowości na stałe.

CZYTAJ WIĘCEJ
ERP
4 lutego 2019

Jak wybrać system ERP?

Jeśli wiesz już czym jest system ERP, warto także zapoznać się z kilkoma poradami dotyczącymi tego, jak wybrać właściwy system ERP (ang. Enterprise Resource Planning). To bardzo ważne, ponieważ z tym konkretnym oprogramowaniem zwiążesz się na co najmniej kilka lat.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wybierz najpopularniejszy program księgowy w kraju!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń+48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.