Comarch ERP Optima Księgowość

Szybko, sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem
obsługuj wszystkie formy księgowości w firmie.

Darmowa konsultacja

Najpopularniejszy system do księgowości

Comarch ERP Optima Księgowość to moduł programu ERP Optima, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób wystawisz dokumenty: zakupowe, sprzedażowe, fiskalne, kasowe i bankowe. Dokumenty można wystawić zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej.

Comarch ERP Optima pozwala Ci prowadzić wszystkie formy księgowości: od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów (KPiR), aż po pełną księgowość (księgowość kontowa). Firmy, które chcą kompleksowo obsłużyć wszystkie rozliczenia, mogą także skorzystać z rozwiązania dla środków trwałych. Oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu pozostaje w zgodzie z aktualnymi przepisami prawnymi. Płatnicy podatku VAT mają możliwość wprowadzania dokumentów do Rejestrów VAT, skąd są one przenoszone do Księgi Handlowej lub Księgi Podatkowej.

Moduł Księgowość swobodnie wymienia dane z pozostałymi elementami oprogramowania Comarch ERP Optima. W efekcie przepływ informacji z całej firmy nie jest niczym ograniczony. Rozliczenia handlowe i procesy księgowe są łatwiejsze oraz przebiegają szybciej

Zarządzaj księgowością kompleksowo
i profesjonalnie!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Napisz do nas!

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 (32) 35 12 715

Pełna księgowość (księgowość kontowa) w module Księga Handlowa

Moduł Comarch ERP Optima Księga Handlowa, jak i aplikacje zintegrowane (np. Comarch e-Sprawozdania) umożliwią Ci prowadzenie pełnej księgowości w firmie. System zapewni Ci pełne bezpieczeństwo, będziesz pracować zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości. Comarch ERP Optima Księga Handlowa pozwalający Ci prowadzić księgi rachunkowe, sporządzać sprawozdania finansowe i zestawienia informacyjne (raporty wewnętrzne). System ułatwia podejmowanie decyzji finansowych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, związanych z kierunkiem inwestowania oraz optymalnym wykorzystaniem zasobów.

Księga Handlowa

   • tworzenie okresów obrachunkowych,
   • tworzenie wielopoziomowego planu kont i wykorzystanie funkcji grup kont,
   • prowadzenie rozliczeń przy użyciu split payment – mechanizmu podzielnej płatności,
   • tworzenie i wysyłanie plików JPK (struktury: VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do US,
   • scalenie plików JPK_VAT,
   • prowadzenie pełnej ewidencji VAT,
   • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych oraz metodą kasową,
   • wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 oraz wysyłanie do systemu e-Deklaracji,
   • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
   • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
   • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania dokumentów oraz deklaracji,
   • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
   • tworzenie zestawień księgowych: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, itd.
   • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
   • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
   • predekretację dokumentów,
   • automatyczną internetową wymianę dokumentów,
   • generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozrachowywania dekretów,
   • tworzenie księgowań okresowych,
   • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego
   • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. zlecenia, dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, itp.,
   • parowanie ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
   • import lub eksport plików poprzez pracę rozproszoną,
   • automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie.
   • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe,
   • księgowanie schematami księgowymi na konta walutowe,
   • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
   • generowanie przeszacowania walut.

Księga Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencja Ryczałtowa w module Księga podatkowa

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa wspomaga księgowych w ich codziennej pracy.
System informatyczny pozwala na obsługę księgową w zakresie:

ewidencji ryczałtowej
Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)
rozliczenia podatku VAT od towarów i usług

Oprócz podstawowych ewidencji księgowych, program pozwoli Ci także na prowadzenie ewidencji pomocniczych, wymaganych przy tej formie księgowości.
Moduł Księga Podatkowa umożliwia gromadzenie danych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane mogą być wprowadzane
najpierw do bufora księgi (zapisy na brudno), a dopiero potem przenoszone do księgi głównej lub od razu wprowadzane bezpośrednio do księgi.

Moduł Księga Podatkowa pozwala na:

 • wprowadzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej,
 • dodanie spisu z natury,
 • wprowadzenie dokumentów do rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej oraz ich księgowanie,
 • prowadzenie rozliczeń przy użyciu Split Payment – mechanizmu podzielonej płatności,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,

 • sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27 oraz wysyłanie do systemu e-Deklaracji,
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36/PIT-36L lub PIT-28 oraz obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • wprowadzenie wielu działalności właściciela do wyliczenia podatku dochodowego,
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK (VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do US,
 • prowadzenie firmy wielozakładowej.

Moduł Środki Trwałe pozwala na:

automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego
księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych
zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa, naturalna)
ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych
uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych
dokonanie ulepszenia lub częściowej likwidacji środka trwałego
zawieszenie amortyzacji środka trwałego
ewidencję środków trwałych będących w budowie
przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania
przenoszenie środków trwałych pomiędzy firmami
prowadzenie ewidencji wyposażenia

Sprawnie prowadź pełną księgowość w firmie!

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 (32) 35 12 715

Ewidencja środków trwałych

Comarch ERP Optima Środki Trwałe pozwala Ci obsłużyć gospodarowanie środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem dodatkowym. Moduł Środki Trwałe posiada kompletną księgę inwentarzową. Na podstawie wprowadzonych danych o poszczególnych środkach, generowane są odpisy amortyzacyjne i plan amortyzacji. Odpisy można w kolejnym etapie zaksięgować.

COMARCH OPTIMA DEMO

Bezpłatnie pobierz Comarch Optima Demo i korzystaj z niego przez okres 60 dni!

Pobierz

Zacznij szybciej, sprawniej i efektywniej prowadzić księgowość
w firmie dzięki programowi Optima Księgowość!

wyeliminuj powtarzające się czynności
usprawnij proces wprowadzania faktur
zwiększ bezpieczeństwo pracy poprzez eliminację popełnianych błędów
pracuj zgodnie z aktualnymi przepisami
usprawnij obieg informacji pomiędzy działami
pracuj na przyjaznym interfejsie

Wdrożymy dla Ciebie:

Comarch Optima Księga Podatkowa
Comarch Optima Księga Handlowa
Comarch Optima Środki Trwałe
Comarch Optima Rejestr VAT

OTRZYMAJ WSPARCIE PRAKTYKÓW BIZNESU!

Sprawdź nas w akcji!
Zakup systemu to pierwszy krok do zmiany – jednak tylko właściwe jego wdrożenie i trafna ocena Twojej indywidualnej sytuacji pozwoli wybrać strategię prowadzącą do Twojego celu.  Ponad 25-letnie doświadczenie pozwala nam proponować rozwiązania dostosowane do Twojej branży.
Dla Ciebie:
Przeanalizujemy obecną sytuację, zainstalujemy i skonfigurujemy oprogramowanie, przeprowadzimy szkolenie z obsługi Optimy.
Spotkajmy się!
Wspólnie dopracujemy strategię usprawnienia pracy. Pokażemy Ci, jak najlepiej wykorzystać oprogramowanie! Chętnie spotkamy się z Tobą i Twoimi pracownikami podczas szkoleń lub indywidualnych konsultacji.

Poznaj inne moduły Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima CRM

Nowoczesny system do zarządzania relacjami z klientami. Zbuduj profesjonalny wizerunek swojej firmy i czerp z niego zyski.

Sprawdź

Comarch ERP Optima Handel z Magazynem

Kompleksowe wsparcie dla sprzedaży i procesów magazynowych. Efektywnie zarządzaj dokumentami, towarami oraz logistyką.

Sprawdź

Comarch ERP Optima Kadry i Płace

Kompleksowe wsparcie w zakresie działań kadrowo-płacowych. Pracuj zawsze zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.

Sprawdź

Comarch ERP Optima Analizy BI

Zyskaj rzetelną wiedzę na temat swojej firmy. Podejmuj decyzje biznesowe w oparciu o realne dane z Business Intelligence.

Sprawdź

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe

Uprość swoją pracę i sprawniej obsługuj klientów z najpopularniejszym rozwiązaniem księgowym na polskim rynku.

Sprawdź

Przeczytaj na naszym blogu

ERP
14 lipca 2020

Jaki program do zarządzania małą i średnią firmą?

W obecnych czasach większość firm musi zdecydować się na zakup programu do zarządzania, niezależnie od ich wielkości i branży. System dla przedsiębiorstwa to nie tylko narzędzie do zarządzania finansami, ale również innymi kluczowymi procesami, w tym narzuconymi przez ustawodawcę. Zaś sektor MŚP jest w naszym kraju jednym z istotnych w rozwoju gospodarki. Dlatego dzisiaj odpowiadamy na pytanie: jaki program wybrać do zarządzania małą i średnią firmą?

CZYTAJ WIĘCEJ
ERP
14 grudnia 2020

Jak ułatwić pracę w dziale księgowości Twojej firmy?

Dział księgowości w Twojej firmie musiał w tym roku nieco zmienić swoje dotychczasowe działania? Pojawił się problem z dostarczaniem dokumentów i ich akceptacją? Poznaj sposoby na ułatwienie pracy księgowości na stałe.

CZYTAJ WIĘCEJ
ERP
4 lutego 2019

Jak wybrać system ERP?

Jeśli wiesz już czym jest system ERP, warto także zapoznać się z kilkoma poradami dotyczącymi tego, jak wybrać właściwy system ERP (ang. Enterprise Resource Planning). To bardzo ważne, ponieważ z tym konkretnym oprogramowaniem zwiążesz się na co najmniej kilka lat.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wybierz najpopularniejszy program księgowy w kraju!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 (32) 35 12 715


  Przeczytaj całą treść zgody...