System do planowania i rozliczania czasu pracy

Branża klienta: Produkcja elementów instalacji grzewczych
Siedziba klienta: Polska
Typ aplikacji: Webowa
Dedykowany system webowy dla HR i kadr

Dedykowany system webowy dla HR i kadr

Dla Klienta z branży produkcyjnej zaprojektowaliśmy dedykowany system webowy dla działu HR i kadr. Jego zadaniem jest wsparcie w planowaniu zadań pracowników produkcji oraz prawidłowym rozliczaniu ich pracy.

 

Opis wdrożenia

Wyzwanie: trudności ze sprawnym planowaniem i prawidłowym rozliczaniem czasu personelu produkcji.

Cele do osiągnięcia: system informatyczny miał pomóc w planowaniu pracy pracownikom produkcyjnym oraz prawidłowym rozliczeniu ich pracy, zgodnie z kodeksem pracy. Częste rotacje pracowników dodatkowo utrudniają możliwość panowania nad prawidłowością ich formalnego rozliczania.

Rozwiązanie: system do planowania i rozliczania czasu pracy.

Efekt końcowy
 • część przeznaczona dla przełożonych składa się z listy pracowników (podgląd danych osobowych, szczegółów umowy, deklaracji – np. zgody na pracę powyżej 8h, itp.), listy obecności w danym dniu z możliwością dodania lub edycji rekordu, planowania i realizacji. Lista pracowników to zawężony wykaz osób, które podlegają danemu przełożonemu. W odpowiedniej zakładce pojawiają się wszelkie alerty powiadamiające o konieczności wykonania jakichś akcji na karcie danego pracownika,
 • udzielone zgody pracownicze są nieedytowalnym widokiem zarejestrowanych zgód w Comarch ERP Optima, wraz z datami ich obowiązywania. Kolejną zakładką widoczną dla kierowników jest zakładka dotycząca obecności, gdzie znajduje się wykaz pracowników oraz informacje o odbiciach wygładzonych i niewygładzonych dla każdego podległego pracownika,
 • aplikacja pozwala na planowanie pracy. Planowanie rozpoczyna się od wyboru serii oraz wskazania dat, dla których przygotowywany jest plan. Ich zatwierdzenie generuje szkic, który może być edytowany ręcznie lub seryjnie,
 •  aplikacja pozwala pracownikom na podgląd własnych danych osobowych, rejestru obecności, złożonych zgód, limitu urlopów oraz na złożenie wniosku urlopowego.

Technologie
bootstrap js asp net microsoft sql server jquery
Sukces
 •  całkowita zgodność z bieżącymi przepisami prawa pracy,
 •  szkic planu pracy sprawdza reguły planowania określone przez kodeks pracy oraz przez zgody indywidualnie złożone przez pracowników. Jeśli jakakolwiek reguła nie zostanie spełniona, wtedy szkic nie zostanie przekonwertowany do docelowego planu,
 • wynikiem planowania i zarejestrowanych obecności jest raport realizacji. Raport ten znajduje się na osobnej zakładce i również sprawdza poszczególne dni u każdego pracownika – czy zostały one rozliczone we właściwy sposób, a wszystkie nadgodziny, jak i nie wypracowane godziny zostały odpowiednio oznaczone,
 • na koniec miesiąca wszystkie dane o realizacji muszą zostać wyeksportowane do systemu Comarch ERP Optima. Aby uniknąć sprawdzania poprawności rozliczenia pracowników przez kierowników, zaimplementowano mechanizm walidacji realizacji. Mechanizm ten sprawdza wszystkie wprowadzone dane i wysyła raport wynikowy na maila do wskazanej osoby. Walidacja może być wykonywana wiele razy, aż do wyeliminowania wszystkich błędów. Następnie zostaje wykonywana synchronizacja danych do Comarch ERP Optima. Konsekwencją tej synchronizacji jest naliczenie wynagrodzeń.
Integracja:

System integruje się z istniejącym u klienta systemem RCP (Rejestr Czasu Pracy) oraz z Comarch ERP Optima.

Usprawnij zarządzanie pracą w firmie produkcyjnej!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

Odkryj inne rozwiązania z naszej oferty:

Comarch HRM

Efektywnie zarządzaj pracownikami. Monitoruj plany działań, czas pracy oraz urlopy i zwolnienia lekarskie w firmie.

Sprawdź

Kotrak e-pracownik

Kotrak e-pracownik usprawnia pracę działu kadr i kierowników zakładów produkcyjnych, a także polepsza komunikację z pracownikami.

Sprawdź

Oprogramowanie dla produkcji

Sprawdzone systemy MRP/ERP i oprogramowanie dedykowane dla firm produkcyjnych. Usprawnij i optymalizuj procesy produkcyjne.

Sprawdź

Aplikacje webowe

Wybierz system webowy dopasowany do potrzeb Twojego biznesu. Zyskaj dostęp do firmowych danych i szybciej zdobywaj klientów.

Sprawdź

Aplikacje mobilne

Wspieraj sprzedaż, procesy magazynowe i inne kluczowe działania biznesowe z mobilną aplikacją skrojoną do Twoich potrzeb.

Sprawdź

Aplikacje desktopowe

Usprawnij pracę, zautomatyzuj działania i zwiększ efektywność oraz zyski z systemem dopasowanym do potrzeb Twojej firmy.

Sprawdź

Zleć nam wykonanie rozwiązania IT dla swojej firmy!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.