DHApps

Branża klienta: Firma produkcyjna, producent pasz
Siedziba klienta: Brazylia, RPA, Egipt, Serbia, Polska, Czechy, Holandia, Rosja, Birma, Wietnam, Indie, Hiszpania, Portugalia
Typ aplikacji: Mobilna, webowa i desktopowa
Kompleksowe rozwiązanie dla międzynarodowej firmy produkcyjnej

Kompleksowe rozwiązanie dla międzynarodowej firmy produkcyjnej

Dla międzynarodowego Klienta stworzyliśmy kompleksowe rozwiązanie do zarządzania firmą produkcyjną. Wdrożony system ERP oraz dedykowane aplikacje ujednoliciły działanie całego przedsiębiorstwa, umożliwiając m.in. szybką wymianę danych pomiędzy oddziałami oraz centralą. Poprawiły też wydajność fabryk, wspierając ich pracę w czasie rzeczywistym oraz dały pełną kontrolę nad procesami produkcyjnymi.

 

Opis wdrożenia

Wyzwanie:

 • W fabrykach działających w ramach grupy używane były różne systemy IT lub w ogóle nie były one zinformatyzowane.
 • W niektórych fabrykach używano systemów ERP jedynie do realizacji zadań przez wybrane działy, nie całą fabrykę, przez co większość pracy wykonywano ręcznie lub za pomocą arkuszy kalkulacyjnych.
 • W rozrastającej się grupie kapitałowej coraz trudniej było zarządzać przepływem informacji, a przesyłanie dużej ilości danych i raportów drogą mailową byłoby czasochłonne i mało efektywne.
 • Nowy system miał dopasować się do nowej struktury organizacyjnej grupy.
 • System musiał być dostosowany do lokalnych wymogów prawnych (np. ustawy o rachunkowości) i gwarantować nadążanie za ich zmianami w przyszłości.
 • Należało dostosować wygląd wydruków i interfejs wdrażanego oprogramowania do uwarunkowań każdego z regionów, w którym znajdował się oddział firmy.

Cele do osiągnięcia:

 • Ujednolicenie systemu IT w całej grupie.
 • Dopasowanie systemu do charakterystycznych procesów w branży paszowej.
 • Poprawa wydajności fabryk, maksymalna automatyzacja i integracja procesów.
 • Dostępność zaawansowanych, ale prostych w obsłudze narzędzi raportujących i analitycznych wspierających procesy decyzyjne, w celu kontrolowania rentowności produkcji, kosztów i przepływów pieniężnych.
 • Wspieranie pracy w czasie rzeczywistym w obszarach: magazyn, sprzedaż, produkcja, logistyka, kadry i płace, księgowość oraz zarządzanie relacjami z klientami.
 • Łatwiejsze planowanie i pełna kontrola procesu produkcyjnego.

Rozwiązanie: w tych fabrykach, które w ogóle nie posiadały systemu informatycznego, wdrożono oprogramowanie ERP. Dodatkowo stworzone zostały dedykowane rozwiązanie IT dla całej grupy.

Efekt:

analiza przedwdrożeniowa
Wzrost efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, wszystkimi zakładami produkcyjnymi i procesami biznesowymi
workflow
zwiększenie ergonomii pracy
target
lepsze wykorzystywanie posiadanych zasobów i maksymalizacja zysków
niezależna baza danych
wydajna praca online w strukturze rozproszonej na wspólnej bazie oraz offline
aplikacja dostosowana do specyfiki prowadzenia działalności w rożnych krajach
centralizacja zarządzania informacją i konsolidacja danych pochodzących z odrębnych spółek

Wdrożenie systemu ERP objęło następujące obszary:

procesy budżetowania
handel, sprzedaż
ewidencja ryczałtowa
zamówienia
analizy biznesowe
logistyka
produkcja
produkcja
crm
CRM
Automatic Reports and Alerts
Business Intelligence
finanse i księgowość
ulatwienie procesu zakupowego
środki trwałe
księga przychodu i rozchodu
raportowanie

Dedykowane rozwiązania IT – pakiet DH Apps:

DH Holding – oprogramowanie desktopowe dla centrali firmy, najwyższy poziom pa­kietu DH Apps. Zbiera informacje spływające z całej firmy. Umożliwia centralne zarządzanie strategicznymi danymi przedsiębiorstwa(MDM – Master Data Management) i zachowanie określonych standardów w ramach całej korporacji.

 

Dane są odpowiednio walidowane, filtrowane oraz dystrybuowane do oddziałów firmy w 13 krajach na 4 kontynentach. Zebrane informacje wyświetlane są w postaci rozbudowanych raportów, które umożliwiają szybką analizę.

Integracje

Zaletą aplikacji jest łatwa integrowalność z innymi systemami

System pozwala użytkownikom między innymi na:

firmy międzynarodowe
zarządzanie globalnym zbiorem produktów
branża rolno-spożywcza
przeglądanie danych żywieniowych związanych z produkcją
prowadzenie kontroli jakości
zarządzanie oraz kontrolę jakości produkcji
analizy biznesowe
prace na raportach ze zagregowanych danymi
efektywna komunikacja pracowników
definicję struktur biznesowych
wymiana informacji IT
dystrybucję oraz agregację danych wewnątrz korporacji

Technologie
microsoft net nservicebus mysql

DH Country – drugie piętro w architekturze DH Apps. Głównym celem aplikacji jest zarządzanie strategicznymi danymi przedsiębiorstwa w ramach każdego z krajów, zapewniając spójność pomiędzy wieloma fabrykami

Jest to dedykowany system desktopowy, który umożliwia dwustronną komunikację: z systemami w fabrykach i systemem centrali. DH Country oferuje szereg raportów z danych zbieranych na poziomie kraju. System został zaprojektowany i wykonany tak, aby łatwo integrował się on z systemami ERP różnych dostawców na poziomie kartotek, zamówień i dokumentów logistycznych. Wymaganie to było kluczowe i wynikało z konieczności dostarczenia dedykowanych rozwiązań branżowych, których często brakuje w gotowych systemach ERP dostępnych na rynku.

Integracje

DH Plant, DH Holding, systemy ERP różnych producentów

System pozwala użytkownikom między innymi na:

przyjęcia
zarządzanie krajowym zbiorem produktów
branża rolno-spożywcza
rozszerzenie modułu produkcyjnego dostosowanego do potrzeb branży pasz
dane żywieniowe
przeglądanie danych żywieniowych związanych z produkcją
prowadzenie kontroli jakości
kontrolę jakości produkcji oraz dostaw
przemysł
prace na raportach z danymi pochodzącymi z wielu fabryk
workflow
dystrybucję oraz agregację danych wewnątrz struktury biznesowej

Technologie
microsoft net nservicebus mysql

DH Plant – dedykowana aplikacja webowa i mobilna, działająca na poziomie pojedynczej fabryki. System wspiera kompleksowe zarządzanie fabryką produkującą pasze lub inne wyroby gotowe według receptur.

System pomaga w przypadku takich obszarów jak:

cross docking
zarządzanie dostawami i wysyłkami
kompletacja
magazynowanie
przemysł
produkcja
prowadzenie kontroli jakości
kontrola jakości
workflow
elektroniczny obieg dokumentów

DH Plant integruje się z szeregiem rozwiązań wykorzystywanych w fabrykach:

Systemami sterowania produkcją
PCS (Production Control Systems)
Systemami laboratoryjnymi
LIMS (Laboratory Information Management System)
Wagami najazdowymi
Weighbridges

System zawiera następujące, niezależne moduły:

Potrzebujesz systemu do zarządzania międzynarodową firmą?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

System pozwala użytkownikom między innymi na:

 • rejestrowanie zakupów/przyjęć oraz wydań/sprzedaży, dzięki integracji z wagami pomostowymi możliwe jest automatyczne rejestrowanie wagi przy przyjęciu planu produkcji,
 • rejestrowanie produkcji,
 • rejestrowanie pobranych próbek oraz wyników laboratoryjnych, zarządzania wynikami badań (akceptowanie, odrzucanie wyników) oraz przesyłaniem do innych fabryk dla przeprowadzenia badań w innych lokalizacjach,
 • grupowanie, łączenie próbek (wiele silosów na samochodzie, kilka partii produkcyjnych),
 • rejestrowanie danych z zewnętrznego systemu produkcyjnego (PCS),
 • zarządzanie magazynem – mapa magazynu wraz szczegółowymi informacjami o lokalizacji towaru,
 • kontrolę ścieżek partii towaru począwszy od zakupu, przez składowanie i produkcję, kończąc na sprzedaży,
 • identyfikację towaru w oparciu o unikalne kody kreskowe,
 • pracę mobilną wykorzystywaną przy: produkcji, sprzedaży, inwentaryzacji.

Technologie
angullar net core docker rabbitmq mysql
Integracje
 • DH Country, system zarzadzania produkcją PCS, system laboratoryjny, wagi najazdowe
 • urządzenia mobilne (Motorola)

Sukces:

Opinia Klienta

Poznaj naszą ofertę dedykowanych aplikacji

Aplikacje webowe

Wybierz system webowy dopasowany do potrzeb Twojego biznesu. Zyskaj dostęp do firmowych danych i szybciej zdobywaj klientów.

Sprawdź

Aplikacje mobilne

Wspieraj sprzedaż, procesy magazynowe i inne kluczowe działania biznesowe z mobilną aplikacją skrojoną do Twoich potrzeb.

Sprawdź

Aplikacje desktopowe

Usprawnij pracę, zautomatyzuj działania i zwiększ efektywność oraz zyski z systemem dopasowanym do potrzeb Twojej firmy.

Sprawdź

Szukasz dedykowanego rozwiązania do swojej firmy?

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.