DHApps

Branża klienta: Firma produkcyjna, producent pasz
Siedziba klienta: Brazylia, RPA, Egipt, Serbia, Polska, Czechy, Holandia, Rosja, Birma, Wietnam, Indie, Hiszpania, Portugalia
Typ aplikacji: Mobilna, webowa i desktopowa

Kompleksowe rozwiązanie dla międzynarodowej firmy produkcyjnej

Dla międzynarodowego Klienta stworzyliśmy kompleksowe rozwiązanie do zarządzania firmą produkcyjną. Wdrożony system ERP oraz dedykowane aplikacje ujednoliciły działanie całego przedsiębiorstwa, umożliwiając m.in. szybką wymianę danych pomiędzy oddziałami oraz centralą. Poprawiły też wydajność fabryk, wspierając ich pracę w czasie rzeczywistym oraz dały pełną kontrolę nad procesami produkcyjnymi.

 

Opis wdrożenia

Wyzwanie:

 • W fabrykach działających w ramach grupy używane były różne systemy IT lub w ogóle nie były one zinformatyzowane.
 • W niektórych fabrykach używano systemów ERP jedynie do realizacji zadań przez wybrane działy, nie całą fabrykę, przez co większość pracy wykonywano ręcznie lub za pomocą arkuszy kalkulacyjnych.
 • W rozrastającej się grupie kapitałowej coraz trudniej było zarządzać przepływem informacji, a przesyłanie dużej ilości danych i raportów drogą mailową byłoby czasochłonne i mało efektywne.
 • Nowy system miał dopasować się do nowej struktury organizacyjnej grupy.
 • System musiał być dostosowany do lokalnych wymogów prawnych (np. ustawy o rachunkowości) i gwarantować nadążanie za ich zmianami w przyszłości.
 • Należało dostosować wygląd wydruków i interfejs wdrażanego oprogramowania do uwarunkowań każdego z regionów, w którym znajdował się oddział firmy.

Cele do osiągnięcia:

 • Ujednolicenie systemu IT w całej grupie.
 • Dopasowanie systemu do charakterystycznych procesów w branży paszowej.
 • Poprawa wydajności fabryk, maksymalna automatyzacja i integracja procesów.
 • Dostępność zaawansowanych, ale prostych w obsłudze narzędzi raportujących i analitycznych wspierających procesy decyzyjne, w celu kontrolowania rentowności produkcji, kosztów i przepływów pieniężnych.
 • Wspieranie pracy w czasie rzeczywistym w obszarach: magazyn, sprzedaż, produkcja, logistyka, kadry i płace, księgowość oraz zarządzanie relacjami z klientami.
 • Łatwiejsze planowanie i pełna kontrola procesu produkcyjnego.

Rozwiązanie: w tych fabrykach, które w ogóle nie posiadały systemu informatycznego, wdrożono oprogramowanie ERP. Dodatkowo stworzone zostały dedykowane rozwiązanie IT dla całej grupy.

Efekt:

Wzrost efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, wszystkimi zakładami produkcyjnymi i procesami biznesowymi
zwiększenie ergonomii pracy
lepsze wykorzystywanie posiadanych zasobów i maksymalizacja zysków
wydajna praca online w strukturze rozproszonej na wspólnej bazie oraz offline
centralizacja zarządzania informacją i konsolidacja danych pochodzących z odrębnych spółek

Wdrożenie systemu ERP objęło następujące obszary:

handel, sprzedaż
zamówienia
logistyka
produkcja
CRM
Business Intelligence
finanse i księgowość
środki trwałe
raportowanie

Dedykowane rozwiązania IT – pakiet DH Apps:

DH Holding – oprogramowanie desktopowe dla centrali firmy, najwyższy poziom pa­kietu DH Apps. Zbiera informacje spływające z całej firmy. Umożliwia centralne zarządzanie strategicznymi danymi przedsiębiorstwa(MDM – Master Data Management) i zachowanie określonych standardów w ramach całej korporacji.

 

Dane są odpowiednio walidowane, filtrowane oraz dystrybuowane do oddziałów firmy w 13 krajach na 4 kontynentach. Zebrane informacje wyświetlane są w postaci rozbudowanych raportów, które umożliwiają szybką analizę.

Integracje

Zaletą aplikacji jest łatwa integrowalność z innymi systemami

System pozwala użytkownikom między innymi na:

zarządzanie globalnym zbiorem produktów
przeglądanie danych żywieniowych związanych z produkcją
zarządzanie oraz kontrolę jakości produkcji
prace na raportach ze zagregowanych danymi
definicję struktur biznesowych
dystrybucję oraz agregację danych wewnątrz korporacji

Technologie

DH Country – drugie piętro w architekturze DH Apps. Głównym celem aplikacji jest zarządzanie strategicznymi danymi przedsiębiorstwa w ramach każdego z krajów, zapewniając spójność pomiędzy wieloma fabrykami

Jest to dedykowany system desktopowy, który umożliwia dwustronną komunikację: z systemami w fabrykach i systemem centrali. DH Country oferuje szereg raportów z danych zbieranych na poziomie kraju. System został zaprojektowany i wykonany tak, aby łatwo integrował się on z systemami ERP różnych dostawców na poziomie kartotek, zamówień i dokumentów logistycznych. Wymaganie to było kluczowe i wynikało z konieczności dostarczenia dedykowanych rozwiązań branżowych, których często brakuje w gotowych systemach ERP dostępnych na rynku.

Integracje

DH Plant, DH Holding, systemy ERP różnych producentów

System pozwala użytkownikom między innymi na:

zarządzanie krajowym zbiorem produktów
rozszerzenie modułu produkcyjnego dostosowanego do potrzeb branży pasz
przeglądanie danych żywieniowych związanych z produkcją
kontrolę jakości produkcji oraz dostaw
prace na raportach z danymi pochodzącymi z wielu fabryk
dystrybucję oraz agregację danych wewnątrz struktury biznesowej

Technologie

DH Plant – dedykowana aplikacja webowa i mobilna, działająca na poziomie pojedynczej fabryki. System wspiera kompleksowe zarządzanie fabryką produkującą pasze lub inne wyroby gotowe według receptur.

System pomaga w przypadku takich obszarów jak:

zarządzanie dostawami i wysyłkami
magazynowanie
produkcja
kontrola jakości
elektroniczny obieg dokumentów

DH Plant integruje się z szeregiem rozwiązań wykorzystywanych w fabrykach:

Systemami sterowania produkcją
PCS (Production Control Systems)
Systemami laboratoryjnymi
LIMS (Laboratory Information Management System)
Wagami najazdowymi
Weighbridges

System zawiera następujące, niezależne moduły:

Potrzebujesz systemu do zarządzania międzynarodową firmą?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

System pozwala użytkownikom między innymi na:

 • rejestrowanie zakupów/przyjęć oraz wydań/sprzedaży, dzięki integracji z wagami pomostowymi możliwe jest automatyczne rejestrowanie wagi przy przyjęciu planu produkcji,
 • rejestrowanie produkcji,
 • rejestrowanie pobranych próbek oraz wyników laboratoryjnych, zarządzania wynikami badań (akceptowanie, odrzucanie wyników) oraz przesyłaniem do innych fabryk dla przeprowadzenia badań w innych lokalizacjach,

 • grupowanie, łączenie próbek (wiele silosów na samochodzie, kilka partii produkcyjnych),
 • rejestrowanie danych z zewnętrznego systemu produkcyjnego (PCS),
 • zarządzanie magazynem – mapa magazynu wraz szczegółowymi informacjami o lokalizacji towaru,
 • kontrolę ścieżek partii towaru począwszy od zakupu, przez składowanie i produkcję, kończąc na sprzedaży,
 • identyfikację towaru w oparciu o unikalne kody kreskowe,
 • pracę mobilną wykorzystywaną przy: produkcji, sprzedaży, inwentaryzacji.

Technologie
Integracje
 • DH Country, system zarzadzania produkcją PCS, system laboratoryjny, wagi najazdowe
 • urządzenia mobilne (Motorola)

Sukces:

Opinia Klienta

Poznaj naszą ofertę dedykowanych aplikacji

Comarch KSeF

Comarch KSeF to produkt, który pozwala na bezproblemową wymianę faktur pomiędzy oprogramowaniem Comarch ERP a KSeF.

Sprawdź

Comarch ERP Optima Cennik

System ERP, który wspiera pracę mikro, małych i średnich firm, a także biur rachunkowych.

Sprawdź

Comarch HRM

Efektywnie zarządzaj pracownikami. Monitoruj plany działań, czas pracy oraz urlopy i zwolnienia lekarskie w firmie.

Sprawdź

Szukasz dedykowanego rozwiązania do swojej firmy?

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.