ERP, program do budżetowania

Budżet firmy – jak go skutecznie zaplanować?

budżet firmy jak go zaplanować

Opracowanie budżetu to ważny element zarządzania finansami w każdej firmie. Skutecznie zaplanowany budżet pozwala na kontrolę wydatków i ich optymalizację, przewidywanie przychodów oraz zapewnienie stabilności finansowej. W tym artykule przedstawiamy, jak skutecznie zaplanować budżet firmy, jakie są główne cele budżetowania oraz dlaczego warto wdrożyć system IT do nadzorowania tego procesu.

 Z naszego tekstu dowiesz się:

 

 

Co to jest budżetowanie w firmie?

Budżetowanie w firmie można rozumieć na kilka sposobów. Jeden z nich to kontrola poziomu wydatków w przedsiębiorstwie i pilnowanie, czy nie przekroczyliśmy maksymalnego dopuszczalnego pułapu. Dokonujemy wtedy porównania założeń z planu z jego faktyczną realizacją.

 

lista kont kontrola budżetu comarch erp optima

Przykład kontroli budżetu firmy w oprogramowaniu Comarch ERP Optima 

 

Kolejny rodzaj interpretacji wiąże się z działaniem o dużo szerszym spektrum. Jest to całościowa analiza budżetów firmy (zarówno tych finansowych, jak i projektowych czy sprzedażowych) oraz optymalizacja sposobu działania przedsiębiorstwa poprzez znajdowanie możliwych wyzwań. Budżetowanie i controlling można prowadzić wtedy w oparciu o wiele scenariuszy budżetowych, zgodnie z różnymi metodami, a także z uwzględnieniem podbudżetów 

 

Szukasz systemu do budżetowania w firmie?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Skontaktuj się z nami

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 604 526 261

 

Jakie są główne cele budżetowania w firmie?

Cele, jak i metody budżetowania w firmie, są kwestiami bardzo indywidualnymi. Możemy podchodzić do nich w sposób niezwykle zróżnicowany: bardziej lub mniej szczegółowy, oddolnie lub odgórnie. Czasami cele budżetowania będą związane z pojedynczym projektem, jednak w większości sytuacji będą dotyczyć całego przedsiębiorstwa.

budżet firmy comarch erp xl

comarch erp xl gantt budżet firmy

Narzędzie do zarządzania budżetami projektów w Comarch ERP XL

 

Do najważniejszych celów budżetowania w firmie należy przede wszystkim kontrola wydatków. Dzięki budżetowi firma może monitorować, gdzie i na co są wydawane pieniądze, co pozwala na uniknięcie niepotrzebnych kosztów oraz lepsze zarządzanie zasobami.

Budżetowanie pomaga także w utrzymaniu płynności finansowej firmy. Wydatki są planowane w taki sposób, aby zawsze mieć środki na pokrycie bieżących zobowiązań, co jest kluczowe dla stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Umożliwia także podejmowanie decyzji o zakończeniu nierentownych projektów.

Budżetowanie umożliwia także prognozowanie przyszłych przychodów i kosztów. Dzięki temu firma może przygotować się na różne scenariusze finansowe i podejmować decyzje strategiczne w oparciu o rzetelne dane. Dobrze zaplanowany budżet pozwala również na określenie środków dostępnych na inwestycje. Firma może dzięki temu rozwijać się, inwestując na przykład w nowe technologie, szkolenia pracowników czy rozbudowę infrastruktury.
 

 

Jak zaplanować proces budżetowania w firmie?

Pierwszym krokiem w planowaniu budżetu jest określenie celów, jakie firma chce osiągnąć. Mogą to być cele krótko- i długoterminowe, związane z rozwojem, inwestycjami, czy też optymalizacją kosztów. Cele mogą być również związane z pojedynczym projektem lub funkcjonowaniem całego przedsiębiorstwa.

Kolejnym etapem jest przyjrzenie się informacjom, które posiadamy z przeszłości. Analiza danych finansowych z poprzednich lat pozwala na lepsze zrozumienie trendów, zauważenie schematów i określenie realistycznych prognoz na przyszłość. Warto rozpatrzyć zarówno przychody, jak i koszty, a także zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Podzielenie budżetu na poszczególne działy firmy ułatwia kontrolę nad wydatkami i przychodami. Każdy z nich powinien mieć określone cele finansowe i plan działania, który pozwoli je osiągnąć.

 

budżet firmy planowanie system

 

Początkowo zarys budżetu będzie bardzo ogólny, a następnie stanie się coraz bardziej konkretny – z określeniem jakie będą ponoszone koszty, kiedy i kto za nie odpowiada. Należy pamiętać, że budżetowanie to proces ciągły. Budżety można dzielić na mniejsze okresy, tj. miesięczne czy półroczne, aby obserwować dynamikę w krótkim czasie i na bieżąco reagować na pojawiające się informacje (budżet kroczący). Regularne monitorowanie realizacji budżetu i jego aktualizacja w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe są niezwykle ważne zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, w których precyzyjność pracy nad finansami ma duży wpływ na bezpieczeństwo. Jednak tak naprawdę w każdym przedsiębiorstwie lepiej jest stale nadzorować koszty i wpływy, zamiast zrobić to jedynie raz w roku. Każda firma powinna być gotowa na wprowadzenie korekt w razie potrzeby.

Kiedy kończy się rok, należy dokonać całościowej oceny realizacji założeń budżetowych – co udało się zrealizować, jakie działania były zbyt drogie, z czego wynikały odchylenia od zaplanowanych założeń. Pozwoli to jeszcze lepiej przygotować się na kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności.
 

 

Dlaczego warto wdrożyć system IT do budżetowania w firmie?

Wdrożenie systemu IT do kontroli budżetu takiego jak Comarch ERP XL czy oprogramowanie workflow zwiększa efektywność i precyzję tego procesu, umożliwiając lepsze zarządzanie finansami firmy. Najważniejsze korzyści z wdrożenia aplikacji do budżetowania w firmie to:

 • automatyzacja procesów – automatyzacja przyspiesza zarówno analizę historycznych danych, jak i tworzenie nowych budżetów na kolejne lata, a także redukuje ryzyko błędów i pozwala na bardziej efektywne zarządzanie danymi finansowymi.
 • Merytoryczne wsparcie w budżetowaniu i controllingu – zaawansowane oprogramowanie IT wspiera użytkownika metodycznie, wspierając m.in. obsługę BSC (Balanced Scorecard) czy ABC (Activity Based Costing).
 • Elastyczność – systemy do budżetowania pomagają w projektowaniu budżetów w różnych scenariuszach i wielu wariantach, z dowolnymi podzielnikami.
 • Lepsza analiza danych – systemy IT do budżetowania oferują zaawansowane narzędzia do analizy danych klasy Business Intelligence, które umożliwiają dokładniejsze, wielopoziomowe prognozowanie oraz raportowanie. Dzięki temu firma może podejmować lepsze decyzje strategiczne oparte na rzetelnych danych z raportów finansowych. Coraz częściej systemy IT są także wyposażone w narzędzia AI, które pomagają w tworzeniu symulacji dotyczących przyszłości, np. przewidujących trendy rynkowe (dowiedz się więcej: sztuczna inteligencja w Comarchu).
 • Integrowalność – kolejną z zalet jest fakt, że programy do budżetowania dla firm są systemami zintegrowanymi co oznacza, że nie trzeba kilkukrotnie wprowadzać tych samych informacji w różnych miejscach.
 • Możliwość integracji z innymi systemami – nowoczesne systemy IT do budżetowania mogą być zintegrowane z innymi aplikacjami używanymi w firmie, takimi jak systemy klasy ERP, CRM czy HRM. Integracja umożliwia lepsze zarządzanie danymi zgromadzonymi w jednym miejscu i zapewnia spójność informacji w całym przedsiębiorstwie.
 • Skalowalność – systemy IT do budżetowania mogą być dostosowywane do potrzeb firmy o różnej wielkości i charakterze działalności. Dzięki temu można łatwo dostosować narzędzia do rozwijających się przedsiębiorstw, a także warunków rynkowych czy specyficznych wymagań konkretnego projektu.

 

Chcesz uzyskać wycenę systemu do budżetowania dla firmy?

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.