inne, system dla produkcji

Czym jest wskaźnik MTTF?

Czym jest mttf

Każdy klient oczekuje dostarczenia produktu, które będzie spełniał jego oczekiwania, a jakość nie zawiedzie go w trakcie użytkowania. Aby zmierzyć trwałość produktów, stosuje się różne współczynniki. Jednym z takich wskaźników, który często pojawia się w dyskusjach na temat niezawodności, jest MTTF. Ale czym dokładnie jest MTTF i dlaczego firmy produkcyjne powinny go używać? Poniższy artykuł odpowiada na te pytania i rzuca światło na ten właśnie wskaźnik.

Z naszego artykułu dowiesz się:

 

Czym jest MTTF?

MTTF oznacza „średni czas do awarii” (ang. mean time to failure). Jest to metryka utrzymania używana do pomiaru średniego czasu działania nienaprawialnego systemu lub aktywów, zanim ulegną one awarii. Wyznaczenie wskaźnika MTTF jest istotne, ponieważ dotyczy takich elementów, których nie opłaca się naprawiać lub jest to zupełnie niemożliwe. Przykładowymi zasobami, które są nienaprawialne, są np. żarówki lub tranzystory. MTTF nie oznacza dokładnego czasu, w którym produkt ulegnie awarii; raczej zapewnia średnią opartą na testach lub danych historycznych.

 

Dowiedz się więcej o naszym systemie do optymalizacji produkcji

Kotrak CMMS

 

Jaka jest różnica między MTTF a MTBF?

Definicja MTTF podkreśla, że wskaźnik ten jest używany w przypadku systemów nienaprawialnych. Oznacza to, że gdy dany system ulegnie awarii, jest on wymieniany, a nie naprawiany. W przypadku systemów naprawialnych stosowana jest inna miara, zwana MTBF (ang. mean time between failures, pol. średni czas pomiędzy awariami). 

Co z kolei łączy te dwa wskaźniki? Najczęściej są one wykorzystywane w firmach produkcyjnych w celu optymalizacji pracy przedsiębiorstwa. Współczynniki MTTF i MTBF mogą być także obliczane i raportowane za pomocą oprogramowania CMMS dla działu utrzymania ruchu. Oprócz tego, system CMMS pozwala wygodnie przypisywać zadania do pracowników, którzy mają odpowiednie uprawnienia. 

Dowiedz się więcej: czym jest wskaźnik MTBF?

 

Dlaczego MTTF jest ważny dla firm produkcyjnych?

Dla firm produkcyjnych MTTF to coś więcej niż liczba. To odzwierciedlenie jakości i niezawodności ich produktów. Oto dlaczego warto korzystać z MTTF:

 • lepsze planowanie pracy – odpowiednia dbałość o regularną konserwację urządzeń z pewnością przedłuży ich żywotność. Obliczenie wskaźnika MTTF przyczyni się do tego, aby systematycznie pilnować np. naoliwienia odpowiednich podzespołów, czy wykonywania częstszych przeglądów;
 • ułatwienie planowania zakupów – współczynnik MTTF pomaga ocenić żywotność poszczególnych zasobów i ocenić, kiedy przestaną one być używalne. Dzięki obliczeniu MTTF wiemy lepiej, jak przygotować się na zastąpienie jednego elementu nowym, a także zaplanować budżet nakładów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych;
 • zaufanie klientów i przewaga konkurencyjna – wyższy wskaźnik MTTF może wzbudzić większe zaufanie konsumentów, ponieważ mogą oni oczekiwać, że produkt będzie działał dłużej przed wystąpieniem awarii;
 • efektywność kosztowa – zrozumienie i poprawa MTTF może prowadzić do oszczędności kosztów, ponieważ ogranicza niepotrzebne przestoje. Mogą one wystąpić, jeśli nie będziemy odpowiednio wcześnie przygotowani na wymianę niedziałającego zasobu na nowy.

 

Jak obliczyć wskaźnik MTTF?

 

Obliczenia MTTF nie są skomplikowane. Jest to całkowity czas działania produktu lub systemu, podzielony przez liczbę jednostek, które pracowały w tym czasie. Wzór jest następujący:

MTTF = całkowity czas pracy (w godzinach) : liczba wszystkich używanych zasobów

Jak liczyć MTTF, pokażemy także na konkretnym przykładzie: jeśli w Twojej firmie istnieje 100 identycznych maszyn, które łącznie przepracowały 50 000 godzin w ciągu ostatniego roku, wyliczenia wyglądałyby następująco:

MTTF = 50 000 godzin : 100 zasobów = 500 godzin

Oznacza to, że średni czas bezawaryjnej pracy tego typu maszyny wynosi 500 godzin.

MTTF jest istotnym wskaźnikiem, który zapewnia cenny wgląd w niezawodność produktu. Dla firm produkcyjnych dążących do optymalizacji jakości produktów i wzmocnienia swojej reputacji na rynku, zrozumienie i poprawa MTTF ma ogromne znaczenie.

Jednak ręczna analiza wskaźników MTTF jest dość żmudna, szczególnie w przypadku większych firm. Z pomocą przychodzi system CMMS, który automatycznie przeprowadza ocenę średniego czasu, przez który będą działać konkretne, nienaprawialne zasoby. Dodatkowo pomoże także wyznaczyć optymalny harmonogram przeglądów i napraw, przypisać pracowników do określonych zadań, a także śledzić archiwum usterek i pomiary innych wskaźników.

 

mttf

Dowiedz się więcej: Czym jest wskaźnik OEE? oraz Czym jest wskaźnik MTTR?

 

MTTF w różnych branżach

W przemyśle lotniczym współczynnik MTTF odgrywa istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i niezawodności komponentów samolotów. Awaria krytycznego systemu w trakcie lotu może mieć katastrofalne skutki dla bezpieczeństwa wielu osób. Wysokie wartości MTTF są pożądane w celu zminimalizowania tego ryzyka. W przemyśle elektronicznym, od sprzętu komputerowego po urządzenia gospodarstwa domowego, MTTF może kierować projektowaniem produktów. Inżynierowie dążą do przedłużenia żywotności urządzeń poprzez minimalizację potencjalnych punktów awarii. Przemysł motoryzacyjny wykorzystuje MTTF do przewidywania żywotności części samochodowych, wpływając na harmonogramy konserwacji i okresy gwarancji. Ta sama zasada dotyczy branży urządzeń medycznych, gdzie niezawodność sprzętu może bezpośrednio wpływać na wyniki pacjentów. Dlatego w tych i wielu innych sektorach MTTF służy jako uniwersalny punkt odniesienia dla niezawodności i zapewnienia jakości.

Przekonaj się, jak system CMMS zoptymalizuje pracę i koszty w Twojej firmie!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.