inne, system dla produkcji

Czym jest wskaźnik MTTR?

czym jest MTTR

Awarie w firmach to element, który potrafi spędzać sen z powiek. Są jednak narzędzia, które pomagają zapanować nad ich nieprzewidywalnością i przygotować się na nie najlepiej, jak to możliwe. Jednym z dobrych rozwiązań jest stosowanie wskaźnika MTTR. W naszym wpisie tłumaczymy co to jest MTTR i jak obliczać szybkość reakcji na awarie tak, by zoptymalizować pracę firmy.

 Z naszego artykułu dowiesz się:

 

Czym jest wskaźnik MTTR?

MTTR oznacza „średni czas naprawy” (ang. mean time to repair lub mean time to recovery). Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w produkcji i innych dziedzinach, które opierają się na sprzęcie lub systemach. MTTR mierzy średni czas wymagany do naprawy uszkodzonego komponentu lub systemu i przywrócenia go do stanu pełnej używalności.

Wyliczanie wskaźnika MTTR musi wziąć pod uwagę zarówno czas potrzebny na wykrycie awarii, zdiagnozowanie przyczyny, jak i naprawienie usterki. Wskaźnik MTTR mierzony regularnie pomaga firmie ocenić stabilność systemu lub stan maszyn, a także efektywność prowadzonych działań naprawczych.

Dowiedz się więcej o naszym systemie do optymalizacji produkcji

Kotrak CMMS

 

W jakim celu stosuje się MTTR?

Obliczanie średniego czasu naprawy może przynieść firmie wiele korzyści. Są to między innymi:

 • obniżenie kosztów naprawy – mierzenie średniego czasu usuwania awarii pozwala zidentyfikować te obszary w firmie, które wymagają usprawnienia i mogą realnie wpływać na redukcję liczby napraw. Jeśli MTTR jest zbyt wysoki, warto rozważyć zainwestowanie np. w dodatkowe szkolenia czy lepsze narzędzia, co pozwoli docelowo zredukować koszty;
 • minimalizowanie liczby przestojów – średni czas potrzebny na usunięcie awarii może również wesprzeć w menadżerów w znalezieniu trendów dotyczących napraw, co ułatwia wyciąganie wniosków dotyczących organizacji pracy działu utrzymania ruchu, a w konsekwencji zwiększa czas pracy bez przestojów;
 • zgodność z umowami SLA (Service Level Agreement) – część firm w branży informatycznej w swoich umowach SLA określa maksymalny dopuszczalny wskaźnik MTTR. Monitorując MTTR, dostawcy mogą zapewnić zgodność z umowami.

 

Jak efektywnie wykorzystać MTTR?

Jak wskazaliśmy w poprzednim paragrafie, średni czas rozwiązywania problemu i przeprowadzenia działań naprawczych (repair actions) może być naprawdę przydatnym wskaźnikiem. Aby efektywnie wykorzystać dane o czasie awarii, warto kierować się kilkoma zasadami:

 • czas diagnozy – gdy już obliczysz MTTR, zastanów się, co może powodować wzrost czasu naprawy awarii. Czy jest to diagnoza? Rzeczywista naprawa? Zakup części wymiennych? Szukanie odpowiednich narzędzi, które są umiejscowione za daleko? Co ważne w przypadku wskaźnika dotyczącego czasu naprawy awarii – należy ujednolicić w całej firmie sposób obliczania MTTR. Krótszy średni czas naprawy w jednym dziale może zależeć tylko i wyłącznie od tego, że stoper włączany jest dopiero wtedy, gdy rozpoczyna się usuwanie awarii. Z kolei w innych działach czas mierzony będzie już od wykrycia problemu.
 • Wyznaczenie planu przeprowadzania konserwacji zapobiegawczych – dobry program konserwacji zapobiegawczej może zmniejszyć liczbę awarii, co z kolei może zmniejszyć MTTR. Odpowiednio wczesne zapobieganie problemom może realnie wpłynąć na mniejszą liczbę poważnych trudności i długich przestojów, a także polepszyć konkurencyjność firmy.
 • Benchmarking wydajności – wykorzystanie MTTR (mean time to repair) pomaga na bieżąco monitorować poprawę lub pogorszenie wydajności w czasie. Analiza wskaźników MTTF pozwala nie tylko skracać czas naprawy, ale także podejmować decyzje o tym, czy usuwanie awarii jest w ogóle opłacalne, czy jednak lepiej wymienić dany komponent czy system na zupełnie nowy.
 • Uwzględnienie innych danych z firmy – należy również pamiętać, że skupianie się wyłącznie na wskaźniku MTTR może być mylące. Przykładowo, jeśli firma skupia się jedynie na szybkiej naprawie usterek, może zignorować podstawowe problemy powodujące awarie. Często korzystne jest ocenianie MTTR wraz z innymi wskaźnikami, takimi jak MTBF (mean time between failures, średni czas między awariami), MTTF (mean time to failure, średni czas do wystąpienia awarii), czy OEE (overall equipment effectiveness, całkowita efektywność wyposażenia), aby uzyskać bardziej całościowy obraz niezawodności i wydajności. W tym celu warto skorzystać z systemu informatycznego takiego jak oprogramowanie CMMS, które zgromadzi wszystkie dane w jednym miejscu i automatycznie stworzy raporty.

 

mttr

 

Jak obliczyć wskaźnik MTTR?

Obliczanie wskaźnika MTTR jest proste. Oto jak zazwyczaj obliczany jest MTTR (średni czas naprawy):

MTTR = liczba napraw : całkowity czas spędzony na naprawach

Na przykład, jeśli w ciągu miesiąca wystąpiło 5 awarii systemu, a naprawienie ich wszystkich zajęło łącznie 10 godzin, MTTR wyniesie 2 godziny.

Jak widać powyżej, mimo że wykonanie obliczanie szybkości reakcji na awarie jest mało skomplikowane, to w przypadku większej liczby zasobów w firmie czy licznych umów serwisowych, staje się to już większym wyzwaniem. Z pomocą może przyjść system CMMS (system utrzymania ruchu maszyn), który zarówno dokona automatycznie obliczeń wielu wskaźników (Dowiedz się więcej: Czym jest wskaźnik OEE? oraz Czym jest wskaźnik MTTF?), jak i pomoże wyznaczyć optymalny harmonogram konserwacji, przypisać zlecenie do kompetentnego pracownika oraz śledzić historię napraw.

Jaka jest różnica między MTBF a MTTR?

Wskaźniki MTBF i MTTR to dwa różne parametry. MTBF (mean time between failure, średni czas do wystąpienia awarii) oznacza średni czas, przez który dany komponent będzie działać, aż do momentu, gdy będzie wymagać naprawy. Z kolei MTTR to średni czas naprawy.

W wielu firmach te parametry (tj. MTBF i MTTR) są stosowane jednocześnie. Dają one pełny obraz sytuacji i pomagają łatwo wskazać obszary wymagające usprawnienia.

Dowiedz się więcej: Czym jest wskaźnik MTBF

Przekonaj się, jak system CMMS zoptymalizuje pracę i koszty w Twojej firmie!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.