Program do planowania produkcji i zarządzania master data

Branża klienta: drukarnia
Siedziba klienta: Polska
Typ aplikacji: webowa

Dedykowany system do planowania produkcji

Nasz klient zgłosił się do nas z prośbą o stworzenie systemu do planowania produkcji, który będzie dostosowany do specyfiki działalności w branży drukarskiej. W odpowiedzi na tę potrzebę, zaprojektowaliśmy aplikację dla firm produkcyjnych, umożliwiającą wygodne tworzenie planu produkcji, realizację produkcji oraz zarządzanie parkiem maszynowym.

Opis wdrożenia

Wyzwanie

Dostosowanie aplikacji MES pod szczegółowe wytyczne klienta z branży drukarskiej. System musiał być elastyczny i nie narzucać lub wykluczać konkretnego sposobu pracy. Głównym zadaniem oprogramowania miało być podpowiadanie i ewentualne wprowadzanie zmian, ale to planista zawsze ma mieć możliwość podjęcia decyzji o alokacji zasobów i wyborze konkretnych terminów.

Cele do osiągnięcia

Efektywne planowanie produkcji: wsparcie procesu produkcji (specyficznego w branży drukarskiej) oraz realizacji zleceń produkcyjnych. Celem była także integracja z wykorzystywanym w firmie klienta systemem ERP.

Główne zadania systemu do planowania produkcji:

 1. przedstawienie aktualnego stanu środowiska produkcyjnego,
 2. wskazanie potencjalnych przestojów i konfliktów,
 3. proste sterowanie przepływem prac i obciążeniem zasobów.

Rozwiązanie

Systemy zostały przygotowane w architekturze mikroserwisów i są podzielone na obszary:

 • MDM – zarządzanie master data
 • MES – system MES daje możliwość zarządzania procesami produkcyjnymi: planowanie, rejestracja realizacji produkcji, obsługa master data, które są wykorzystywane w obszarze produkcji.

Pomiędzy MDM a MES można się w aplikacji przełączać w dowolnej chwili w łatwy, kontekstowy sposób.

Efekt

System zarządzania danymi podstawowymi (MDM) składa się z kilku modułów:

 • moduł słowników – zawiera na przykład: słownik towarów wraz z atrybutami, kodami towarowymi, tłumaczeniami na wiele języków, zdefiniowanymi zamiennikami, wersjonowane receptury, zamówienia zsynchronizowane z zewnętrznych aplikacji, dokumenty logistyczne, etykiety synchronizowane z zewnętrznego systemu, próbki (pobrane do bazy danych w MES i eksportowane do zewnętrznego QAM, tj. Quality Assurance Management),
 • moduł produkcji – zawiera technologie wygenerowane na podstawie receptur synchronizowanych z zewnętrznego systemu. Technologie można również dodać ręcznie do systemu zarządzania danymi podstawowymi. System umożliwia wskazanie, dla jakiego produktu chcemy generować technologię, jaka ma być wyprodukowana ilość, który system MES ma zostać zsynchronizowany, kodu i nazwy technologii, daty od kiedy i do kiedy ma ona obowiązywać. Technologie podzielone są na operacje. Najpierw definiujemy, jakie operacje w ramach danej technologii będą wykonywane, a następnie do każdej operacji definiujemy surowce, jakie półprodukty/produkty zostaną wyprodukowane w danej operacji, czas trwania operacji (jest to element ułatwiający planowanie produkcji oraz rozliczenie realizacji produkcji) oraz jakie zasoby są potrzebne, aby daną operację wykonać (można wskazać maszynę/podobne maszyny lub zasób, co jest walidowane przy planowaniu produkcji).
 • moduł konfiguracji – pozwala określić np., jakie atrybuty jakościowe mają być synchronizowane do programu do planowania produkcji lub wykorzystywane w QAM, jakie są lokalizacje (do mapowania programów do planowania produkcji), itd.

Program do planowania produkcji wspiera różne obszary:

 • zarządzanie parkiem maszynowym – moduł umożliwia definiowanie poszczególnych maszyn zgodnie z grupami ustalonymi w MDM. Do karty maszyny można dodać nazwę, zdjęcie, itd., a także parametry produkcyjne pobierane z MDM. Maszyny z hali produkcyjnej umieszczane są na kalendarzu dostępności maszyn, gdzie wyraźnie widać czasy dostępności i niedostępności (pracownicy działu utrzymania ruchu mogą zgłosić awarię maszyny, jej przyczynę, datę naprawy). Informacje te wykorzystywane są przy tworzeniu planu produkcyjnego,
 • zarządzanie technologiami – system tworzy drzewa technologii, czyli wizualizację tworzoną w oparciu o kolejność operacji. Operacje można wygodnie scalać, grupować, rozbijać na subgrupy. Z tego poziomu można wykonać automatyczne planowanie na planie ogólnym oraz podejrzeć historię logowania (kto i kiedy wprowadził jaką zmianę),
 • zarządzanie kalendarzem zdolności produkcyjnej – nadrzędny wobec kalendarza dostępności maszyn. Planowanie produkcji dzięki temu narzędziu jest łatwiejsze, bo pozwala określić, ile godzin pracy w ramach danej grupy maszyn można zaplanować,
 • zarządzanie planem ogólnym – system zarządzania produkcją umożliwia szybkie planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceń produkcyjnych, wykorzystując prosty plan produkcji. Po zdefiniowaniu liczby godzin dostępności, dane są przenoszone na ogólny widok planowania produkcji. Po dodaniu operacji na daną grupę widoczny jest procent zajętości (tj. czas trwania operacji procesu produkcyjnego względem zdolności produkcyjnej danej grupy maszyn, na dany dzień), co pozwala na szybką ocenę możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie planem szczegółowym – umożliwia on proces planowania produkcji na konkretnej maszynie, o konkretnej godzinie. Dzięki temu możliwe jest także uszczegółowienie planu pracy i czasu pracy dla poszczególnych pracowników,
 • realizacja produkcji – moduł umożliwia wybór operacji do zrealizowania na danej maszynie, wraz z możliwością zalogowania się do maszyny, podejrzenia poprzednich i następnych operacji, zgłoszenia awarii maszyny lub problemów z produkcją, a także opcją rejestrowania przerw w pracy i zakończenia pracy. Dostępne są z tego poziomu także: kalendarz danej maszyny, podgląd zlecenia produkcyjnego, lista awarii i problemów produkcyjnych. Dzięki temu możliwa jest pełna kontrola produkcji.
 • raporty produkcyjne – raporty ułatwiają przeprowadzenie procesów kontroli produkcji oraz późniejszą optymalizację wydajności produkcji.

Wygodnie zarządzaj produkcją z dedykowanym systemem!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Napisz do nas

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 (32) 35 12 715

Sukces:

 • system zarządzania produkcją jest dopasowany do branży klienta, na przykład planowania produkcji kalendarzy, czy wydrukowania jednego zlecenia na kilku maszynach,
 • program do planowania produkcji obsługuje zlecenia realizowane w kooperacji z firmą zewnętrzną,
 • dedykowane rozwiązanie IT umożliwiające zarządzanie produkcją wspiera także planowanie produkcji z realizacją priorytetów – pozwala na rezerwację maszyn, waliduje zlecenia w czasie rzeczywistym i przyjmuje tylko te, które mają najwyższy priorytet. Dzięki temu harmonogramowanie produkcji zleceń i prawidłowa ocena czasu realizacji są wygodne nawet wtedy, gdy niespodziewanie firma musi zrealizować ważne zlecenia dla kluczowego klienta,
 • aplikacja do zarządzania produkcją daje możliwość obniżenia kosztów produkcji, uszczegółowiona jest także kalkulacja kosztów produkcji,
 • zarządzanie procesem produkcji jest szybsze i prostsze,
 • wdrożenie systemu przebiegło sprawnie.

Technologie
Integracja:

Nasz autorski program do planowania produkcji przedsiębiorstwa zintegrowaliśmy z: zewnętrznym systemem ERP, oprogramowaniem QAM, systemem generującym etykiety.

Poznaj nasze dedykowane rozwiązania:

Aplikacje webowe

Wybierz system webowy dopasowany do potrzeb Twojego biznesu. Zyskaj dostęp do firmowych danych i szybciej zdobywaj klientów.

Sprawdź

Oprogramowanie dla produkcji

Sprawdzone oprogramowanie MRP/ERP dla firm produkcyjnych. Usprawnij procesy produkcji i zwiększ efektywność biznesu.

Sprawdź

Aplikacje desktopowe

Usprawnij pracę, zautomatyzuj działania i zwiększ efektywność oraz zyski z systemem dopasowanym do potrzeb Twojej firmy.

Sprawdź

Poszukujesz dedykowanego rozwiązania do swojej firmy?

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 (32) 35 12 715


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.